Marineholmen - med kunnskap og kompetanse for fremtiden

Marineholmen gir tilgang til innovative kompetansemiljøer, og har en unik kobling mellom utdanning, forskning, næringsliv og kommersialisering. Gjennom å legge til rette for klyngevirksomhet kan Marineholmen bidra til at ideer og resultater raskere kan bli til kommersiell virksomhet.

Forsknings- og næringsparken ligger like ved Universitetet i Bergens "Campus". Innen få kilometers radius finnes to høyskoler, Haukeland Universitetssykehus og en rekke andre forskningsinstitutter. Marineholmen er lett tilgjengelig enten du sykler, reiser med buss/ bybane eller kjører bil. Det er gode parkeringsforhold i området, bl.a. innendørs parkering i Magasinet. Bybanestopp ligger like ved.

På Marineholmen får du den riktige balansen av alt. Et sentralt knutepunkt med nærhet til naturen og et mangfold av møteplasser. Vi tilbyr spennende og moderne lokaler i alle størrelser som kan tilpasses ditt behov.

Marineholmen Forskningspark AS forvaltes av GC Rieber Eiendom AS. Kontakt oss for mer informasjon om ledige lokaler på Marineholmen.

Marineholmen anno 1950

Historie

Marineholmens innovative miljø har en historie som startet for godt over 100 år siden.

Les mer
Marineholmen Nord

Eierskap

Bygningsmassen i Thormøhlens gate 41, 47, 49, 51, 53, 55 og Kong Christian Frederiks plass 1, 3, 4, 5 og 6 eies av Marineholmen Forskningspark AS.

Les mer