Marineholmen Nord

Eierskap

Bygningsmassen i Thormøhlens gate 41, 47, 49, 51, 53, 55 og Kong Christian Frederiks plass 1, 3, 4, 5 og 6 eies av Marineholmen Forskningspark AS.

Thormøhlens gate 55 er et sameie og eies av Marineholmen Forskningspark AS, Universitetet i Bergen og Universitetet i Bergen Eiendom AS. Marineholmen Forskningspark AS er forretningsfører og ansvarlig for drift av bygget.

Aksjonærer - Marineholmen Forskningspark AS

SelskapAndel
 GC Rieber Eiendom AS  61%
 Siva Eiendom Holding AS  21%
 Tryg Vesta Forsikring AS  6%
 Nordea Liv AS  5%
 DNB NOR ASA  4%
 L. Meltzers Høyskolefond  1%
 Stiftelsen UNIFOB  1%
 Øvrige  0,9%
 Totalt  100%


Eiendomsdrift av Thormøhlens gate 55 - Høyteknologisenteret

Thormøhlens gate 55 består av følgende sameiere med eierskap til seksjoner:

 SeksjonseierAntall seksjoner  Sameiebrøk
 Marineholmen Forskningspark AS  7  29%
 Universitetet i Bergen  1  9%
 Universitetet i Bergen Eiendom AS  7  62%
 Totalt  15  100%