Marineholmen anno 1950

Historie

Marineholmens innovative miljø har en historie som startet for godt over 100 år siden.

Det var her Norges første biologiske stasjon ble opprettet i 1892 - i et lite sveitserhus med en selpark like ved. Forskningsvirksomheten ble utgangspunktet for det marine fagmiljøet, som den dag i dag er en sterk driver på Marineholmen.

Det var den unge Fridtjof Nansen som startet det hele. Han var den gang kurator for den zoologiske avdelingen på Bergen Museum, og syntes det var rart at Norge med sine gode forhold for fisk ikke hadde en biologisk stasjon.

Etter at bygget var på plass, ble virksomheten med sine moderne fasiliteter raskt kjent, og besøkt av forskere fra hele verden. Selparken og akvariet ble store attraksjoner med mellom 4 000 – 14 000 besøkende i året.

I den biologiske stasjonen på Marineholmen, fikk Norge også sitt første publikumsakvarium, og stasjonen er dermed en forløper til det senere og velrenommerte Akvariet i Bergen.

Da marinens aktiviteter tok seg opp under 1. verdenskrig, var det ikke lenger mulig å drive feltbiologiske studier med utgangspunkt i stasjonen på Marineholmen. I 1917 ble det derfor bestemt at Bergen skulle få en ny biologisk stasjon. Denne ble etablert på Herdla i 1922. Flere år senere, i 1966, ble Biokjemisk institutt etablert og ut fra instituttet vokste det frem to uavhengige forskningsmiljø som fokuserte på genteknologi og marin molekylærbiologi. Disse to miljøene har gitt opphav til henholdsvis Felleslaboratorium for bioteknologi og Laboratorium for marin molekylærbiologi, som i senere tid har dannet Molekylærbiologisk institutt. Dette instituttet er nå plassert på Marineholmen.

I dag har Marineholmen fått et mer variert miljø, men felles for mange er at de driver med forskning og utvikling. Her er aktører samlet for å kunne dra nytte av hverandre og den kompetansen som finnes på Marineholmen.

Marinebase

I utgangspunktet var Marineholmen en norsk marinebase, derav navnet. Holmen, som den gang het Koholmen, ble brukt som beiteland for kyr (ko) – men fikk nytt navn etter at marinebasen ble opprettet i 1818.

Marineholmen var svært viktig både under 1. og 2. verdenskrig. Under 1. verdenskrig ble fartøyene reparert og vedlikeholdt, og fikk påfyll av drivstoff.

Senere ble Bergen sjøforsvarsdistrikt ledet fra Marineholmen, og det var her 2. verdenskrig ble ledet under invasjonen.

9. april 1940. Holmen måtte imidlertid trekke seg tilbake da tyskerne inntok området og brukte det til ubåtverksted og administrasjonsboliger, og sammen med de sivile verkstedene og ubåtbunkeren på Laksevåg utgjorde dette den tyske marinens base i Bergen.

Etter krigen ble det klart at Marineholmens begrensede areal, samt endringen i trusselbildet, var ødeleggende som nytteverdi som marinebase. Det ble derfor vedtatt å bygge ny hovedbase på Håkonsvern, like utenfor Bergen.

Bergensutstillingen

I 1898 ble det holdt en storslått utstilling ved Marineholmen, nærmere bestemt i Nygårdsparken som ligger like ved. Utstillingen skulle bli den mest omfattende utstillingen som er arrangert i Norge, nest etter den store jubileumsutstillingen i Christiania i 1914.

Bergensutstillingen var en landsutstilling av norsk industri og håndverk, en internasjonal fiskeriutstilling og en kunstutstilling. I tillegg inneholdt den en historisk del, en avdeling for sport og turisme og den omtalte musikkfesten med Edward Grieg i spissen. Rundt disse attraksjonene hadde man flere underholdningstilbud med restauranter, tivoli, dyrepark, akvarium og teater – alle med plass på utstillingsområdet.

Etter utstillingen ble alt revet, med unntak av Permanenten og Musikkpaviljongen som ble flyttet til Festplassen, der de fortsatt står.