Bridging great people

Marineholmen innovasjonsbydel er lokalisert i gangavstand fra Bergen sentrum, sentrale utdanningsinstitusjoner og de andre klyngemiljøene. 400 millioner kroner er hittil investert i forskningsrelatert infrastruktur, og flere av verdens mest kompetente marine fagmiljø holder til på Marineholmen. I tråd med visjonen ”Bridging great people” utvikler Marineholmen næringsbygg, boliger og offentlige plasser i det som blir Norges mest fremtidsrettede innovasjonsbydel.

Takhage på Marineholmen, mir, HLM arkitekter

Innovasjonsbydelen Marineholmen

Fremtidens bydel er både grønn og blå. Den kombinerer arbeidsplasser innen næring og forskning med et levende bomiljø. Her kan mennesker møtes for å løse morgendagens utfordringer – enten de er globale eller lokale.

Les mer
Fiskestim fotografert under cann

Den marine klyngen

Det marine kraftsentrum på Marineholmen samler banebrytende miljøer innen marin forskning og næring. Ambisjonen er å kickstarte det blå skiftet.

Les mer
Beholdere med levende fisk inne på havlaboratoriet

Skreddersydd for vitenskap

Gjennom tiår med forskning og utvikling er det gjort betydelige investeringer i en felles infrastruktur. Dette gjør Marineholmen til en skreddersydd arena for vitenskap.

 

 

Les mer
Bybanen utenfor Høyteknologisenteret

Urbant knutepunkt

Kjører du batteridrevet bil eller rusler du gjennom Nygårdsparken? Marineholmen er lett tilgjengelig uansett hvor du kommer fra.

Les mer
Mann som lodder på et kretskort hos MakerSpace på Marineholmen

Velkommen til Makerspace

I all innovasjon handler det om å prototype og teste. Jo tidligere du får testet idéen din, dess raskere får du avdekket mangler og forbedringsområder.

Les mer
Slippen og BI sett fra øst

Eierskap

Bygningsmassen i Thormøhlens gate 41, 47, 49, 51, 53 og Kong Christian Frederiks plass 1, 3, 4, 5 og 6 eies av Marineholmen Forskningspark AS.

Les mer