Vestibylen T55

En ny møteplass på Marineholmen

Sameiet Thormøhlensgate 55 inviterte torsdag 25. januar til markering i forbindelse med det ferdig oppgraderte inngangspartiet.

Det har i en tid pågått renovering av vestibylen i Thormøhlensgate 55, også kjent som Høyteknologisenteret, og endelig er prosjektet ferdigstilt. Dette ble markert med en åpningsseremoni og avduking av kunstverk donert av familien Mowinckel. 

Lokalene har fått et omfattende ansiktsløft, og fremstår i dag moderne og innbydende. Rommet er naturlig inndelt i arbeidssoner og sosiale soner, og akvariet er et naturlig samlingspunkt for avkobling. Det er lagt stor vekt på å gi besøkende og studenter en smakebit av det spennende og ledende arbeidet som skjer i huset og på Marineholmen, og inngangspartiet er som et utstillingsvindu for den marine kunnskapsklyngen i området. 

Under åpningstalen kunne viserektor ved Universitetet i Bergen, Oddrun Samdal, fortelle at de nye gulvteppene er produsert av resirkulerte fiskegarn. Ansatte ved universitetet har funnet frem til en produsent som produserer slitesterke tepper av tapte garn på Filippinene og i Kamerun, såkalte spøkelsesgarn, som er et stort problem for fisk og annet liv i havet. Teppene er slitesterke, likesom det marine miljøet på Marineholmen. 

Viserektoren trakk også frem viktigheten av den marine kunnskapsklyngen på Marineholmen, og de mulighetene en får gjennom samlokalisering og samhandling mellom universitetet og dets studenter, og andre aktører i geografisk nærhet. Det er gledelig å se at universitetet tilrettelegger for sine studenter gjennom lese- og kollokvieplasser, men også gjennom uformelle møteplasser. "Hav, liv, samfunn" står tydelig i universitetsstrategien, og Høyteknlogisenteret er lokalisert midt i episenteret for den mest tydelige satsningen, nemlig det marine og maritime. Kunnskap er fremtiden, og innen det marine har universitetet en viktig rolle. 

Vestibyle T55

Akvarium i vestibylen T55

Akvarium
 
Du kan lese mer om Marineholmen her på våre nettsider eller på Facebook.