Basen på Marineholmen

BREEAM-sertifikat til Basen på Marineholmen

Vi kan med glede meddele at Thormøhlens gate 49A på Marineholmen, bedre kjent som Basen, i dag har mottatt sertifikat på BREEAM-klassifisering. 

Fredag 21. april mottok GC Rieber Eiendom godkjent revisorrapport og endelig sertifikat for Thormøhlens gate 49 A. Sertifikatet bekrefter at byggeprosjektet har oppnådd BREEAM-NOR-sertifiseringen Excellent etter oppføring.

Om bygget 

Bygget inneholder kontorer, kantine, møterom, sykkelparkering, bilparkering og huser 250 arbeidsplasser. 
Kontorbygget har en gjennomgående høy standard og leiearealene fremstår som delikate og attraktive både hva gjelder innredning og materialvalg.
De største leietakerne i bygget er DNV-GL og Mattilsynet i Bergen. 

Kjernefaktorer for miljøeffektiv design

Dobbel glassfasade som er en del av byggets energikonsept. Den er sammenhengende over to etasjer. Ytterst har den en jevn værhud i glass, boltet til vertikale stålprofiler. Det er 60 cm avstand fra ytterfasaden til den isolerte innerfasaden. I mellomrommet monteres automatisk solavskjerming og ventiler i topp for utlufting og avstenging, henholdsvis sommer og vinter. På vinteren vil den doble glassfasaden virke isolerende. På sommeren vil en åpning av lukene bidra til å kunne lufte ut varm luft. Glasset i fasaden har i tillegg gode termiske egenskaper, slik at varmetapet minimeres. Det ytre glasset har et organisk mønster, et "nettverk" av gjennomsiktig keramisk print. Mønsteret skal bidra til å skjule solavskjermingen når den er rullet ned. Den doble glassfasaden gir dermed bygget et arkitektonisk, mer permanent uttrykk, uten dominerende og synlig solavskjerming.

Bygget har et sentralt atrium med glasstak, som gir verdifullt dagslys også i byggets kjerne. Atriumet sikrer blant annet at alle arbeidsplassene mot midten i bygget, får tilstrekkelig dagslys.

Solceller på taket som tilsammen produserer 80 000 kWh. GC Rieber Eiendom er nysgjerrig på fremtidens energiløsninger. Siden etablering av solceller er relativt nytt i Norge og Bergen, er det ønskelig og teste ut hvordan dette fungerer i praksis, og hvordan solforholdene på Marineholmen og i Bergen egentlig er. Flere målepunkter er etablert og resultatet fra disse målingene skal gjøres tilgjengelig ovenfor fagmiljøer, rådgivere og andre byggherrer. 

All kjøling er forsynt med sjøvann fra byfjorden via Energisentralen på Marineholmen. Sjøvannsinntaket ligger på ca. 100 meters dyp for å ha stabil temperatur på ca. 8 grader. Det samme sjøvannet skal leietaker DNV-GL bruke i deres labforsøk.