Deltakere og foredragsholdere hos GC Rieber

BREEAM - kursing

Vi satser på bærekraftige løsninger i nytt bygg.

GC Rieber Eiendom oppfører i disse dager et bygg på Marineholmen der Det Norske Veritas GL skal være leietaker. Bygget skal klassifiseres innenfor sertifiseringsordningen BREEAM-NOR og det satses på det nest høyeste nivået; Excellent. Dermed blir vi et av de første byggene i Bergensområdet som får denne klassifiseringen, som flere av de store landsdekkende byggherrene satser på.

BREEAM-NOR er Norges fremste metode for klassifisering av bærekraftige bygg og ble lansert oktober 2011.  En hel bransje har stått bak utviklingen av BREEAM -NOR og setter et kvalitetsstempel på bygget når det gjelder bærekraftig miljø.

Ettersom byggingen nå er igang, er det tid for å kurse entreprenørene. Tore J. Smidt fra Smidt & Ingebrigtsen leder sertifiseringsprosessen og Una Myklebust Halvorsen fra Asplan Viak holder heldagskurs. Harald Apelthun fra Byggmesteren Vest har tømrerentreprisen for det nye bygget. Han ser frem til å lære mer om BREEAM.  - "Bransjen trenger en oppgradering fra "slik det alltid har vært" til en ny holdningsendring som har fokus på styring av byggeprosessen. Ved at det som bygges inn, er dokumentert og forhåndsklarert vedrørende at det ikke er helse- og miljøskadelig. Jeg synes det er positivt at GC Rieber Eiendom går i front på dette området og viser at de er en bedrift som ønsker å ta vare på miljøet. Derfor er det svært positivt at de også tar ansvar ved å kurse oss entreprenører på prosjektet. Synes det er nyttig for oss å få være med på slike kurs".

På bildet fra venstre, Una Myklebyst Halvorsen (Asplan Viak), Alette Ellingsen (GC Rieber), Tore Smidt (Smidt & Ingebrigtsen) og Harald Apelthun (Byggmesteren Vest).