Cargill med nytt hovedkontor på Marineholmen

Cargill til Marineholmen

Vi er glade for å ønske Cargill velkommen til Marineholmen i 2018. Med Cargill på laget blir det marine kompetansemiljøet i området ytterligere styrket.

Vi er glade for at Cargill legger sitt norske hovedkontor til Marineholmen. Innflytting skjer når det nye bygget "Lanternen" står ferdig i 2018. Det nye bygget får en nydelig beliggenhet mellom VilVite- senteret og kaikanten mot Puddefjorden. Fra før er det kjent at også Lerøy flytter inn i bygget. 

– Havbyen Bergen er allerede verdens marine hovedstad og Marineholmen er kraftsenteret. Både kunder, samarbeidspartnere og forskningsmiljøer holder til her. Vi ønsker å bidra til å styrke den marine klyngen som skal binde næringsliv, forvaltning, forskning og utdanningsinstitusjoner enda sterkere sammen, fortalte Einar Wathne, president Cargill Aqua Nutrition og styreleder i Seafood Innovation Cluster til iLaks da nyheten ble kjent. 

Marineholmen Forskningspark ble etablert i 1988, med en tanke om å føre næringsliv og forskning tettere sammen. De siste årene er en stadig stekere marin klynge etablert i området med en lang rekke nybygg. I dag jobber ca. 800 menn og kvinner innen det marine feltet på Marineholmen.

Ønsker du å bli en del av den marine klynge? Ta kontakt med oss!

 

Om Cargill Animal Nutrition

  • Cargill er et globalt konsern med virksomhet som omfatter mat, landbruk, finansielle og industrielle produkter og tjenester.
  • Cargill ble etablert som et kornlager i 1865 og har sitt hovedkontor i Minnesota. Cargill sysselsetter 150 000 mennesker i 70 land og omsatte i 2015 for 120 mrd USD
  • Selskapets virksomhet innen dyreernæring har over 20 000 ansatte på mer enn 275 anlegg i 40 land.
  • EWOS ble kjøpt av Cargill i 2015 som nå er integrert i Cargill Animal Nutrition under navnet Cargill Aqua Nutrition. EWOS-navnet lever videre under Cargill Aqua Nutrition som en merkevare for fôr til laksefisk.

Relaterte historier Vis