Cornerteateret på Marineholmen i Bergen

Cornerteateret får internasjonal oppmerksomhet

Bergen kommune, med prosjektet "Cornerteateret" er plukket ut til å delta i det internasjonale prosjektet Cultures for Cities and Regions. 

Eneste norske prosjekt

Cornerteateret er en av 70 utvalgte eksempler blant 181 søknader og er det eneste norske prosjektet som deltar. Eurocities, KEA (European Affairs) og ERRING (European Region Research and Innovation Network) samarbeider om prosjektet som retter søkelyset mot kultur som et sentralt element i urbane og regionale byutviklingsstrategier. Culture for Cities and Regions skal gjennomføres i 2015 til 2017, og omfatter blandt annet en digital publikasjon som presentererer de 70 utvalgte eksemplene fra 70 byer i Europa. 

Deling av kunnskap om kulturell investering

Eksemplene skal bidra til dele kunnskap om, og skape forståelse for vellykkede tilfeller av kulturell investering. Det skal også arrangeres 15 tematiske studiebesøk til byer eller regioner som deltar i prosjektet, og Bergen søker nå om å være en av besøksbyene med Cornerteateret og Kunstplanen som utgangspunkt. 

Mer om prosjektet og kunst og kultur i Bergen finner du på Bergen kommune sine nettsider.