OIC Marineholmen Makerspace

Felles initiativ for havnæringene

Fredag 4. mai inviterte GCE Subsea i samarbeid med BTO og NCE Seafood til temamøte rundt hurtig prototyping og verifisering av ny teknologi i forbindelse med et felles Ocean Innovation Catapult-initiativ. Her ble det presentert planer om nye felles metall 3D-printere og RAS-lab.

Ocean Innovation Catapult (OIC)

OIC er et tverrfaglig samarbeid mellom Bergen Teknologioverføring (BTO), GCE Subsea, NCE Seafood Innovation Cluster, Prototech, Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB), Universitetet i Bergen, DNV-GL og Marineholmen Forskningspark. Initiativet har som formål å akselerere utviklingen av nye produkter og tjenester til havnæringene. En konkret målsetning er å bidra til at spesielt små og mellomstore bedrifter i hele Norge kan gå raskere fra idefasen til markedsintroduksjon. OIC er etablert i tett samarbeid med næringslivet, en rekke nasjonale havklynger, det norske romfartsmiljøet og kompetanseklynger innen materialeteknologi og produksjon. Initiativet er et godt eksempel på at mulighetsrommet utvides når en jobber sammen på tvers av akademia og næring mot et felles mål.

3D metall-printing og RAS

Det er planlagt ny sentral infrastruktur der utstyr for additiv tilvirkning i metall (3D printing) og RAS vil bli gjort tilgjengelig nasjonalt. RAS - Recirculating Aquaculture System er en sentral teknologi innenfor lukket og semi-lukket havbruk. Dette er hovedelementene i OIC og senteret vil også utnytte synergier mellom havnæringen og romfartsmiljøet. Vi snakket også om tjenester for økt grad av digitalisering og tilgjengeliggjøring av eksisterende testinfrastruktur.

Les mer