Fjell Technology Group AS flytter inn i Basen - står bak gjennombrudd i CO2-fangst

Fjell Technology Group AS flytter inn i Basen - står bak gjennombrudd i CO2-fangst

I kappløpet om å redusere CO2-utslipp, ligger selskapet Fjell Technology Group AS (FTG) helt i tet. Sammen med Sintef Tel-Tek, CMR Prototech og Equinor har de etablert selskapet Compact Carbon Capture AS som tidligere i år presenterte en helt ny og revolusjonerende teknologi for CO2-fangst.

Den nye teknologien består av et kompakt fangstanlegg som både reduserer kostnadene og energiforbruket til CO2-fangsten, forklarer Asbjørn Strand som er teknisk sjef i FTG. Teknologien reduserer også dramatisk selve størrelsen og vekten på fangstanlegget. Mens dagens anlegg på Mongstad har et fangsttårn på 60 meter, vil det nye anlegget med samme kapasitet klare seg med et tårn på beskjedne åtte meter. Det kompakte anlegget krever også langt mindre tomteareal. Dermed kan det tas i bruk både på mindre industriområder og til og med ute på plattformer, sier Strand. Alt i alt betyr dette vesentlige kostnadsbesparelser i CO2-fangsten, noe som vil få både olje- og energiministeren og miljøbevegelsen til å smile. Med lavere kostnader vil langt flere selskaper kunne ta i bruk teknologien. Det betyr mye for norsk oljeindustri som har et stadig høyere press på seg til å redusere klimaskadelige utslipp.

Slår sammen flere trinn i ett

Hemmeligheten bak den nye teknologien er at den slår sammen flere trinn i fangstprosessen.

– Den tar utgangspunkt i eksisterende «fangst etter forbrenning-teknologi» og ved hjelp av høye sentrifugalkrefter i roterende «vaskemaskiner» absorberer den og skiller ut CO2 for lagring, forteller Strand. Det er disse «vaskemaskinene» som har gjort det mulig å redusere størrelsen på anlegget så drastisk. Mens eksisterende fangstanlegg primært baserer seg på tyngdekraften i sin teknologi, benytter den nye teknologien i tillegg høye sentrifugalkrefter.

Equinor og Climit på laget

Som et ledd i utvikling gjennom partnere har Equinor bidratt med 10 millioner kroner til utvikling av teknologien og har stilt sine testfasiliteter til disposisjon. I tillegg til kapital og ressurser har Equinor også overdratt IP på komplementær teknologi til Compact Carbon Capture AS. Climit – det statlige fondet for CO2-fangst – har gitt sin støtte til prosjektet og har så langt bevilget rundt 30 millioner kroner i utviklingen gjennom to prosjektfaser.

– Støtten fra disse aktørene har vært helt avgjørende for at vi kan utvikle teknologien i det tempoet vi har nå, sier Torleif Madsen som er finansdirektør i FTG. Det er svært spennende tider frem mot starten av 2019, når teknologien skal funksjonstestes i pilotskala. Nå ser de frem til å flytte inn i splitter nye lokaler i Basen, med DNV GL som nærmeste nabo i samme bygg. – Vi gleder oss til å bli en del av det innovative miljøet og styrke den etablerte klyngen på Marineholmen, sier Madsen.

 

Fjell Technology Group AS 

■ Etablert i 2012

■ Har sammen med tre andre selskaper etablert Compact Carbon Capture AS som tidligere i år presenterte en helt ny og revolusjonerende teknologi for CO2-fangst.

■ Flytter 1. september inn i Basen på Marineholmen.