Norsk Havlaboratorium på Marineholmen

Her finner du Norsk Havlaboratorium / Norwegian Ocean Laboratory

Norsk Havlaboratorium finner du i Marineholmen Forskningspark. 

  • Bak Norsk havlaboratorium står Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen og Forsvarets forskningsinstitutt.
  • Havlaboratoriet er finansiert gjennom en rekke infrastrukturprosjekter fra Forskningsrådet.
  • Industrielle partnere er blant andre Statoil, Metas, Argus, Aanderaa Data Instruments, Kongsberg Maritime og GCE Subsea.
  • Norsk havlaboratorium ligger på Marineholmen, i Thormøhlens gate 41. 
  • Den offisielle åpningen skjer mandag 30. mai kl. 14

 

Mer om Norsk Havlaboratorium i Marineholmen Forskningspark

Statsministeren åpner norsk havlaboratorium  (Kilde: Universitetet i Bergen)

Åpner norsk havlaboratorium på Marineholmen (Kilde: Havforskningsinstituttet)