Innovasjonsuken OPP 2021

13. – 19. september arrangeres Vestlandets store innovasjonsfestival! Innovasjonsuken OPP er en viktig samlingsarena for alle som er opptatt av innovasjon og entreprenørskap.

Styrking av innovasjonskraften

Innovasjonsuken OPP skal løfte frem og støtte opp under initiativ som er med på å skape nye arbeidsplasser, bygge verdier og fremme nye og bærekraftige løsninger.

- Den overordnede målsetningen med Innovasjonsuken OPP er å styrke vestlandsregionen gjennom videreutvikling av vårt økosystem for innovasjon og entreprenørskap. Dette har hatt en meget positiv utvikling de siste årene og denne trenden ønsker vi å forsterke, sier årets styringsgruppeleder, Rolf Sørland fra Innovasjon Norge Vestland.

Evnen til å tenke nytt

Innovasjonsuken OPP skal få relevante og aktuelle tema på dagsorden og utfordre aktørene i økosystemet med sikte på å legge forholdene best mulig til rette for økt innovasjon og entreprenørskap.

Midt under planleggingen av fjorårets innovasjonsfestival ble alle utfordret til å tenke nytt og skape nye former for arrangementer.

- Å gjennomføre innovasjonsfestival uten at folk kunne møtes var krevende, men vi evnet å skape nye, relevante arenaer for å vise frem skaperkraften på Vestlandet. Vi utviklet konsepter i samarbeid med både næringsliv, akademia og innovasjonsmiljøet som vi nå ønsker å styrke. I tillegg fikk vi økt regional tilstedeværelse, forteller årets festivalsjef, Christina Sundli-Härdig.

Fra Vestland til verden

Innovasjonsuken OPP skal bestå av blant annet faglig påfyll med akademia, redaksjonell rundreise i innovasjonsmiljøet på Vestlandet, hackathons for å løse relevante samfunnsutfordringer og aktuelle næringslivssamtaler.

Mobilisering av hele Vestlandet

Tidligere i år deltok 42 personer som representerte alt fra klynger, næringshager, kunnskapsparker, studentorganisasjoner, næringslivsaktører, akademia, vitensenter og ulike bransjeorganisasjoner på workshop for å komme med innspill til årets innovasjonsuke.

- Vi ønsker å mobilisere hele Vestlandet slik at vi får løftet opp viktige satsinger, spennende Vestlands-case og får skapt relevante møteplasser. Under idédugnaden fikk vi gode innspill og ideer. Det var virkelig inspirerende å se at vi fikk laget nye koblinger. Deltagerne kom med oppfordringer om å bli invitert til å bidra med fagkompetanse og tilstedeværelse og flere ønsket å arbeide med næringslivets utfordringer. Det blir spennende å følge arbeidet videre og konkretisere flere av forslagene, sier festivalsjefen, Christina Sundli-Härdig og oppfordrer til å ta kontakt om man ønsker å bidra til årets innovasjonsfestival.

OPPdag Innovasjonsdistriktet

Et av de spennende arrangementene som skal skje i innovasjonsdistriktet på Marineholmen og Solheimsviken er OPPdag Innovasjonsdistriktet som blir to dager fullspekket med aktiviteter og program fra aktørene som holder til i området. Les mer i arrangementkalenderen.

Solid team fra hele Vestlandet

Årets styringsgruppe består av et solid team med tverrfaglig kompetanse og god regional tilstedeværelse.

- Vi har nå fått med oss et veldig dynamisk og kompetent team i styringsgruppen og det lover svært godt for Innovasjonsuken OPP 2021. Det er bare til å glede seg, avslutter Sørland.