Vidar Helgesen åpnet K.G Jebsen-senter for dyphavsforskning

Klima- og miljøminister Helgesen åpnet senter for dyphavsforskning

-Dette er en stor dag for norsk marin forskning, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen da han offisielt erklærte K.G Jebsen-senter for dyphavsforskning for åpnet. 

Mandag 29. mai ble K.G Jebsen senter for dyphavsforskning offisielt åpnet av klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Senteret har ambisjoner om å bli et av verdens ledende internasjonale senter innen forskning på dyphavene, og et flaggskip for både Bergen og for Norges marine forskning. Rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, fortalte at Bergen allerede har en internasjonal posisjon innen marin forskning, og at en med det nye senteret har alle forutsetninger for å ta en ledende rolle. 

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen støtter det nye forskningssenteret med opp til 48 millioner kroner over seks år, med evaluering midtveis i perioden. I tillegg kommer gaveforsterkningsmidler og støtte fra Universitetet i Bergen. Den finansielle støtten har vært avgjørende for realiseringen av senteret. 

Senterleder Rolf Birger Pedersen takket for støtten fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen ved å overrekke styreleder Hans Peter Jebsen en gave i form av lavastein hentet fra havdypet. De fremmøtte fikk innsikt i noen av forskningsområdene senteret satser på, og hvilke muligheter som finnes dypt nede på havbunnen. Pedersen inviterte deretter ministeren og øvrige gjester til omvisning i Norsk Havlaboratorium.