Omvisning i Lanternen. Tor Instanes (GC Rieber Eiendom), Siren Grønhaug (Lerøy), Einar Wathne (Cargill) og Jarl Giske (Universitetet i Bergen).

Kranselag for Lanternen

Byggherre GC Rieber Eiendom feiret arbeiderne på nybygget Lanternen på Marineholmen, som vil huse Lerøy og Cargill fra desember 2018.

Torsdag 14. desember samlet eiendomsavdelingen til GC Rieber, leietakere, prosjektleder, arkitekt, rådgivere, byggeleder og entreprenører seg for kranselag. Lanternen er navnet på nybygget som har reist seg på kaien foran Vitensenteret, og som skal huse Lerøy og Cargill fra desember neste år. Det ble servert snitter og kaker, og arbeiderne fikk velfortjent ros for sitt arbeid. 

Kranselag, også kalt sperreskål eller mønsåsfest, er en gammel byggetradisjon som gikk ut på at snekkerne setter opp en krans eller busk i mønet når huset var under tett tak. Byggherren spanderte så en fest på snekkerne innen en uke. I dag er dette gjerne en gave eller et måltid.

Etter kranselaget fikk representanter for Lerøy og Cargill, samt en håndfull journalister og samarbeidspartnere, omvisning på bygget. På bildet ser du Administrerende direktør i GC Rieber Eiendom, Tor Instanes, sammen med Siren Grønhaug fra Lerøy, Einar Wathne fra Cargill og Jarl Giske, Marin dekan på Universitetet i Bergen. Lanternen bygges etter strenge miljøkrav, og har som mål å oppnå minimum BREEAM Excellent-sertifisering. Dette blir stadig viktigere for våre leietakere, og kombinert med den marine kompetanseklyngen og Universitetet i Bergen i nærområdet er dette en viktig faktor for valg av nye lokaler.Cargill-sjef Einar Wathne kunne fortelle at de i sine nye lokaler vil bygge et helt åpent kontorlandskap, for en mer dynamisk arbeidsform. Videre nevnte han at lokalisering på Marineholmen er helt i tråd med visjonen for Cargill om å "bringe utsiden inn"; "Vi ser hva som skjer av nyskaping i Nyskapingsparken, det er der vi skal få vår innovasjon fra". 

 

Se flere bilder på vår Facebook-side.