Stian Garmann Oestreich, Multiconsult

Lanternen – vellykket pilotprosjekt for systematisk ferdigstillelse

Innen få uker står Lanternen, Marineholmens nye næringsbygg, ferdig på bryggekanten. Prosjektet har vi gjennomført med metodikken systematisk ferdigstillelse, en metodikk som handler om å legge til rette for tidlig igangkjøring og testing av teknisk anlegg i bygget.

Teknisk byggeleder, Stian Garmann Oestreich, er innleid fra Multiconsult, og prosjektet er det første som både Multiconsult, GC Rieber Eiendom og de fleste leverandørene har gjennomført med tanke på systematisk ferdigstillelse.

Bestilling fra bransjen

Bakgrunnen for systematisk ferdigstillelse som metodikk var at forbedringsprogrammet BA2015 kom med en bestilling til bransjen om å utarbeide en metode som skulle sikre at byggene ble ferdig ved overlevering. Det har vært en utfordring i bransjen over lang tid at en fortsatt ser rørleggere og ventilasjonsmontører på bygget lang tid etter overlevering for å ferdigstille anleggene. Atkins Norge utarbeidet en veileder som ble presentert på Solstrandkonferansen i 2016 – perfekt timing for Lanternen, da prosjektet var helt i startgropen. GC Rieber Eiendom tente på idéen da Oestreich i samarbeid med flere andre leverandører foreslo Lanternen som pilotprosjekt for systematisk ferdigstillelse som metodikk.

 

Systematisk ferdigstillelse er kort fortalt en gjennomføringsmetodikk som legger til rette for tidlig igangkjøring og funksjonstesting av tekniske anlegg. Det er viktig at prinsippet gjennomføres både i prosjektering og utførelse. Oestreich forteller at på Lanternen-prosjektet ble bygget delt inn i totalt 13 tekniske soner, som sammenfaller med LEAN-sonene definert av hovedbyggeleder Carl-Erik Westheim.

 

-Ved å tidlig få på plass ventilasjonsrommene og energisentralen i bygget, kan en starte funksjonstesting etter hvert som etasjene nedover er ferdigstilte. I Lanternens tilfelle har vi kunnet starte med funksjonstesting på etasjenivå 3-4 måneder før bygget overleveres. Det har ikke vært vanlig å gjøre i bransjen, for man har ikke hatt en felles metodikk for å gjennomføre det, et felles språk. Det har veileder for systematisk ferdigstillelse hjulpet oss med, sammen med NS6450 som er en standard som heter Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner, forteller den engasjerte byggelederen videre.

 

I tillegg til tidlig funksjonstesting gir systematisk ferdigstillelse en helt unik oversiktlighet. Dette er en av de største fordelene med metodikken, mener Oestreich. Hver eneste komponent i bygget blir overvåket fra den monteres i anlegget til den er ferdig funksjonstestet, etter et system utarbeidet av Multiconsult og Bautec, sammen med GC Rieber Eiendom sin driftsorganisasjon.

AlfGundersen
Orden i rekkene - alle komponenter er merket og satt i system. 

Denne metodikken er fortsatt ganske ny. Kan Lanternen kalles et foregangsprosjekt i det å ta i bruk systematisk ferdigstillelse?

-Det er fortsatt ikke utbredt i bransjen, men det er veldig mange som ønsker å ta det i bruk. Nå er vi i en fase der mange prøver å finne sin måte å gjennomføre slike prosjekter på. Her i byen er utgangspunktet den nye Kunst- og designhøgskolen i Bergen som Statsbygg ferdigstilte for rundt et år siden. Statsbygg var med dette prosjektet de første som gjennomførte et prosjekt med tanke på systematisk ferdigstillelse. Det som var utfordrende for oss var å skalere ned fra et statlig til et privat prosjekt. Vi måtte nedskalere til private, ambisiøse byggherrer som GC Rieber Eiendom. Vi holder på med kulturbygging i bransjen, og det er veldig spennende å være en del av GC Rieber Eiendoms team for å sette standarden for hvordan de gjennomfører prosjektene sine og hvordan de ønsker å bli oppfattet i bransjen.

Verdifull erfaring til neste byggeprosjekt

Erfaringene fra Lanternen blir verdifulle når GC Rieber Eiendom, sammen med blant andre Sweco, nå er i gang med prosjektering av Skipet i Solheimsviken – byens første og største næringsbygg i massivtre. Teknisk byggeleder, Stian Garmann Oestreich, får fornyet tillit i rollen også i dette prosjektet: -Nå har vi benyttet systematisk ferdigstillelse aktivt på dette prosjektet, og vi merket at det er deilig å være enda tidligere på banen for Skipet. Vi kan alltid bli bedre, og vi ser at det er en del prosesser vi kunne hatt godt av å starte tidligere på i Lanternen som vi nå kan gjøre på Skipet. Skipet blir en annen type utfordring med hensyn til det bygningstekniske, at hele bygget skal bygges i tre, samt at det er mer enn dobbelt så stort som Lanternen. Formell overtakelse av Lanternen er 1.desember, men leveransen av bygget skal være ferdig i oktober.

 

I mellomfasen blir det avsluttende funksjonstesting av ventilasjonsanlegg, rømningsveier og brannsikkerhet. Leietakerne er naturligvis utålmodige og ønsker seg inn snarest mulig, noe Oestreich har full forståelse for: -De får et fantastisk flott bygg, jeg er skikkelig misunnelig!

Entreprenører på prosjektet:

Elektrotekniske anlegg: Pettersson & Gjellesvik AS

Røranlegg: Anders O. Grevstad AS

Ventilasjonsanlegg: Gunnar Karlsen AS/Dingsør & Andersen AS

SD-Anlegg: Bautec AS