Lanternen, Marineholmen

Lys i Lanternen - Lerøy og Cargill på plass

Bygget, som stod ferdig i månedsskiftet november/desember, huser Lerøy Seafood Group og Cargill, som begge er blant verdens ledende marine selskaper.

 –Som områdeutvikler er vi både stolte og glade for de nye tilskuddene til den marine kunnskapsklyngen på Marineholmen, sier administrerende direktør i GC Rieber Eiendom, Tor Instanes.

Vinn-vinn-situasjon

Det er svært positivt for både oppstartsmiljøene og de akademiske miljøene å være tett på slike verdensledende aktører. Og gleden er gjensidig. Konserndirektør i Lerøy Seafood Group, Henning Beltestad, uttalte tidligere i år til Kyst.no at etableringen på Marineholmen er viktig for å øke samarbeidet med forsknings- og utdanningsinstitusjonene, og at det vil gi både Lerøy og den marine klyngen i Bergen et løft.

Fredrik Witte, administrerende direktør i Cargill Aqua Nutrition Nordsjøen, legger de samme fordelene til grunn for lokaliseringsvalget, og trekker frem at Marineholmen er kraftsenteret i verdens marine hovedstad, med kunder, samarbeidspartnere og forskningsmiljøer som nærmeste naboer. Hele det marine miljøet gleder seg over nye tilskudd til kunnskapsklyngen på Marineholmen!

I utformingen av Lanternen er det også lagt vekt på de uformelle møteplassene. Søtt+Salt drifter både personalrestaurant for byggets leietakere og spisestedet Lanternen søtt+salt. I tråd med visjonen for Marineholmen, «bridging great people», ønsket en å skape et uformelt spisested med folkelige, rause retter basert på gode råvarer. Det har vært stor pågang med både middagsgjester og større selskaper, og Søtt+salt har allerede rukket å høste mye skryt for konseptet. Du kan lese mer om spisestedet her.