Marineholmen Tankesmeltedigel

Marineholmen må regnes både som bydel i Bergen, forskningsplass og møtested for forskning, næring, forvaltning og hva det måtte være. Skal man ha et håp om å skjønne noe av dette bergenske, blå underet, må man ta turen dit.

Tekst: Hans Morten Sundnes
Utdrag fra Norsk Fiskerinæring, del 1 av 5

 

Vi befinner oss på gang- og sykkelbroen Småpudden over Damsgårdssundet, innerst i Puddefjorden. Herfra har vi flott utsikt mot det sjønære området som var landets eldste operative marinebase da den ble lagt ned i 1962. Nå er det Rieber-land eller forskningspark eller innovasjonsbydel eller marin klynge, litt etter hvordan man tenker og streker i kartet.

Nytenkningsbyen

Og uansett hvordan vi tenker og setter streker i kartet, er det vi ser fra Småpudden-broa av svære dimensjoner. Enten vi retter blikket mot Lanternen, Høyteknologisenteret, Vitensenteret, Merkantilen, Biologen eller Magasinet eller prikker ut navneskilt for store virksomheter hvorav mange også er kjente i den blå næringen: Lerøy og Cargill Norge har sine hovedkontorer på Marineholmen. Salmon Group og DOF er på plass, og det gjelder også flere vaksineselskap, offentlige kontorer som Mattilsynet og Veterinærinstituttet og ikke minst en hel gjeng med forskningsinstitusjoner.

- Det er i dag 4.000 arbeidsplasser og 100.000 kvadratmeter kontor på Marineholmen. Vi planlegger å øke til 8.000 arbeidsplasser, sier administrerende direktør i Marineholmen Forskningspark, Tor Instanes, som står sammen med oss på broa. 1.300 av arbeidsplassene er i havnæringene eller marin forskning og utvikling og forvaltning. Ifølge markedsdirektør Øyvind Ramberg har man jobbet i 25-30 år for å få de rette aktørene til området og skape en arena for nyskaping. Ikke alle slipper til.

- Området er veldig stort, men vi har få tomteeiere. Det gjør det mulig å jobbe langsiktig med infrastruktur og bygg slik at vi kan legge inn de rette funksjonene - som sjøvann fra Byfjord-dypet til kjøling av byggene. Dette – og tilsvarende løsninger for ferskvann (fra Svartediket) - kan også brukes til våtromslaboratoriene som virksomhetene får tilgang til etter hvert som de dukker opp. Det er mye delingsøkonomi og delingstankegang for å legge til rette for fremtidig forskning innen havnæringene, sier Ramberg.

Like før vi begynte på broa, var vi innom Marineholmen Makerspace, stor og romslig boltreplass der små og store idemakere og praktikere – personer, skoler eller bedrifter – får tilgang til rom, 3D-printer, symaskin, CNC-fres, laserkutter, verktøy for trearbeid og for elektronikk og endatil hydroponics-gartneri. Industrilaboratoriet (ILAB) er et annet eksempel som er vel så viktig for dem som sysler med blå innovasjon. Eller rett og slett Institutt for biologi ved UiB. Summerer man opp er det over 20 våt- og tørrlaboratorier på Marineholmen.

- Slike fasiliteter og aktører gjør at nystartingsbedrifter eller etablerte selskap som Lerøy, Cargill og Salmon Group etablerer seg her slik at de kan bruke området og naboene for drive frem egen vekst, sier Ramberg.

GC Rieber Eiendom får rattet

Marineholmens nyere historie kan føres tilbake til 1985 da Høyteknologisenteret ble stiftet og til 1988 da første spadetak for samme senter ble tatt. Mye skjer også på 1990-tallet, men det blir en egen fart og retning etter at GC Rieber Eiendom blir medeier og overtar forretningsførselen for Marineholmen forskningspark.

GC Rieber Eiendom har i dag aksjemajoriteten i Marineholmen Forskningspark AS, UiB eier Biobygg med tilhørende to bygg, mens de to byggene som hører til Høyteknologisenteret eies med 84 prosent av UiB og 16 prosent av Marineholmen Forskningspark.

Tor Instanes og Øyvind Ramberg har samme posisjoner i GC Rieber Eiendom som de har i forskningsparken. To år etter Riebers inntreden kjøpes bygg og eiendommer av tidligere Mjellem og Karlsen verft samtidig som vitensenteret VilVite ferdigstilles. I 2007 blir Marineholmen merkenavn for hele området, og siden er det mulig å ramse opp 20-30 milepæler – som etableringen av HATCH, verdens første havakselerator i 2018. De skal få opp farten på eller få klekket ut lovende marine oppstartsbedrifter fortrinnsvis innen bærekraftig akvakultur.