Mattilsynet flytter inn på Marineholmen

Mattilsynet flytter til Marineholmen

Mattilsynet har besluttet å samle virksomheten under ett tak og flytter inn det nyoppførte næringsbygget Basen på Marineholmen.

Mattilsynets til sammen 80 ansatte flytter 1. desember inn i det nye bygget som også vil romme DNV GL´s virksomhet i Bergen. Tilsynet holder i dag til på to ulike steder i Bergen og vurderte ulike alternativer før de valgte Marineholmen.

— Samlokalisering med den faglige marine klyngen har vært en viktig bonuseffekt som talte for å velge Marineholmen, sa fagdirektør Torkjell Andersen i Mattilsynet til Bergens Tidende da beslutningen ble kjent.

Også Veterinærinstituttet med sine 11 medarbeidere har besluttet å flytte til næringsklyngen ved Puddefjorden.

Marineholmen er utviklet til å samle en betydelig kunnskaps- og næringsaktører knyttet til marin virksomhet. I tillegg til Mattilsynet og Lerøy Seafood Group som nylig har besluttet å flytte inn i nye kontorbygg, er aktører som Universitetet i Bergen, MSD Animal Health, Uni Research, DOF Subsea, allerede etablert på Marineholmen.