Norled klar med verdens første hydrogen-ferje

I løpet av 10 år har ferje- og hurtigbåtrederiet Norled gått fra tradisjonell dieseldrift til å være verdensledende på nullutslipps- teknologi. 

Selskapet med røtter tilbake til 1855 introduserte verdens første elektriske ferje, MF Ampere i 2015. Nå er de snart klar med verdens første ferje drevet på flytende hydrogen, MF Hydra.

- Det er en enorm utvikling som har skjedd over kort tid. Vi kan sammenligne det med utviklingen her på Marineholmen hvor Norled har kontor. Det som var et tradisjonelt arbeids- og verftsområde har nå blitt et fremtidsrettet område hvor teknologi og næringsliv treffes, samtidig som området blir en del av byutviklingen, sier driftsdirektør i Norled, Lars Jacob Engelsen.

Elektrisk revolusjon for ferjer

Da Norled introduserte verdens første batteri-drevne ferge MF Ampere, resulterte det i en revolusjon innen norsk fergedrift. I løpet av 2022 vil rundt 80 ferger i Norge være batteridrevne.

– Det er gledelig å se at store teknologiløft fører til endringer for en hel bransje. Nå ser vi at det ikke lenger bygges tradisjonelle dieselferjer. Alt av nye fartøy er elektrisk eller en kombinasjon av batteri og diesel, sier Engelsen.

Hydrogendrift for fremtiden

På samme måte som batteriferjer revolusjonerte ferjebransjen i Norge, kan hydrogen føre til en ny revolusjon. Norled er først ute med å bruke flytende hydrogen på MF Hydra. Først vil den gå på batteri, før den tas til verftet for å få installert hydrogensystemet.

Nullutslipp i hele ferjebransjen

- Vi satser fremdeles på batteridrevne ferje, men noen strekninger er så lange at det trengs en annen løsning for at hele bransjen skal bli grønn. Med hydrogen slipper man i tillegg lading, og er dermed heller ikke avhengig av ladeinfrastruktur på land, forklarer Engelsen.

Utviklingen av MF Hydra har vært nybrottsarbeid. Det er krevende arbeid å utvikle regelverk og sørge for at en så ny teknologi er skikkelig testet.

- Norled er opptatt av at utvikling og bygging foregår i kontrollerte Sikker drift har høyeste prioritet. Spesielt gjelder dette anlegget som skal lagre hydrogen på fartøyet og konvertere dette til elektrisitet gjennom brenselceller.

Alle analyser og tegninger blir vurdert av Sjøfartsdirektoratet og DNV, som sørger for kvalitetssikring og godkjennelser.

Som første leverandør av en hydrogenferje har Norled også bidratt til å etablere flere andre prosjekter som vil tilrettelegge for videre bruk av hydrogen i skipsfart.

Hydrogenfabrikk på Mongstad

- Vi mener at hydrogen vil spille en vesentlig rolle fremover, og vi har derfor bidratt til Topeka-prosjektet for Wilhelmsen. Topeka er et fartøy som skal seile på hydrogen mellom oljebasene på Vestlandet. Norled har også vært initiativtaker til at BKK og Equinor nå arbeider med å etablere en hydrogenfabrikk på Mongstad.

Vi deltar også i Corvus sitt prosjekt med å etablere en fabrikk for produksjon av brenselceller i Bergen. – Brenselceller blir fremtidens «motor» i nullutslippsskip hvor hydrogen omdannes til elektrisitet som igjen driver skipets propell, sier Engelsen.

Han har stor tro på at mange skip vil drives med hydrogen-basert drivstoff på sikt.

- Det er teknisk og operativt mulig for flere skip å gå på I tillegg tror vi prisen for hydrogen vil gå ned og dermed bli mer konkurransedyktig, avslutter han.

 

Norled

  • Et av Norges største ferje- og hurtigbåtrederier.
  • Kontor på Marineholmen i Bergen i tillegg til Stavanger og Oslo.
  • Mer enn 1000 ansatte.
  • 80 fartøy i rutetrafikk fra Oslo til Troms.

 

Besøk nettsiden deres her