Nytt gründerfellesskap for selskaper innen havnæringene

Nytt gründerfellesskap for selskaper innen havnæringene

«Vi kobler nyskaperne med mennesker fra forskningsmiljøer, næringsliv, finans og det offentlige. Målet vårt er å få økt vekst i bedriftene etter den første oppstartsfasen og bidra til knoppskyting av nye.»

Hilde Indresøvde som leder Nyskapingsparken på Marineholmen, forteller entusiastisk om den nye tilveksten til nyskapingsmiljøet i etasjene over VilVite. Ocean Industries Accelerator (OIA) er en akselerator eller et innovasjonsfelleskap der bedrifter med virksomhet knyttet til hav får bistand til å sette fart på sin utvikling.

«Vi er veldig glade for at klyngeorganisasjonene GCE Subsea og NCE Seafood Innovation blir med i akseleratoren. De skal markedsføre OIA mot sine nettverk og bistår med mye kunnskap inn. Vi er overbevist om at også de etablerte bedriftene som bidrar vil ha nytte av sin deltagelse i OIA.»

Verdifulle nettverk

«Blant de 12 nyskapingsbedrifter som er med i OIA i dag er det aktører som arbeider med lukket merdteknologi, lakselusproblematikk, sensordroner for havbruk og algoritmebasert analyse av produksjon av sjømat,» sier Hilde Indresøvde som holder dørene åpen for inntil 20 bedrifter i OIA.

Det bygges fortsatt om i lokalene i Thomøhlens gate 41 for å legge til rette for de akselererende nyskaperne. Indresøvde skryter av samarbeidet med GC Rieber Eiendom. «Det er veldig motiverende at GC Rieber ser verdien av det vi jobber med og bidrar til å styrke nyskapingsmiljøet i Bergen.»

«Vi er kommet godt i gang med å etablere gode nettverk mellom mellom nyskapere og etablerte næringsliv. Det har en enorm verdi for nyskaperne å komme inn her og få ta del i etablerte nettverk innenfor den marine klyngen. Visjonen er at OIA skal bli en viktig del av Havbyen Bergen,» sier Indresøvde

En strøm av ideer

Nyskapingsparken og OIA er en del av Bergen Teknologioverføring BTO. Bak BTO står Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, NHH, SIVA, Havforskningsinstituttet og Helse Bergen. BTOs virksomhet kan deles i tre hovedkategorier:

• Kommersialisering av forskning. Om lag 100 ideer kommer inn hvert år og BTO bistår med produkt- og selskapsutvikling. BTO er selv en serieentreprenør og har tatt del i etablering av om lag 50 nye selskaper.

• Inkubasjon og Akselerasjon. Gründere og oppstartsbedrifter kan søke om forretningsrådgivning og kontorplass i Nyskapingsparken. Søkerne må dokumentere innovasjonsgrad, vekstpotensiale og gjennomføringsevne. Bedrifter som tas inn kan være her i to år og får bistand fra blant annet erfarne forretningsutviklere og investorer til sin utvikling. I dag rommer Nyskapingsparken 25 medlemsbedrifter. I tillegg driver BTO T41 - et kontorfellesskap for oppstartsbedrifter der terskelen for å bli medlem med er lavere. 23 bedrifter har i dag sin arbeidsplass her.

• Kliniske studier ved Helse Bergen som tidligere var drevet av Innovest.

 

Les mer om Ocean Industries Accelerator (OIA) her.