Pharmaq Analytiq Laboratorie

PHARMAQ Analytiq på plass i Merkantilen

Etter måneder med bygging og banking er lokalene i Merkantilens 2. etasje nå innredet med et splitter nytt molekylærbiologisk laboratorium. Kanskje det flotteste i landet? Det mener i alle fall PHARMAQ Analytiq.

Labkapasiteten vår på Høyteknologi-senteret var sprengt, forklarer Siri Vike som er daglig leder i PHARMAQ Analytiq. Selskapet spesialiserer seg på analyse og rådgivning innen forbyggende fiskehelse og fiskevelferd. I tillegg til analysetjenester tilbyr de overvåkning av oppdrettsanlegg og jobber med diagnostikk og forebygging av smitte. Markedet for denne type tjenester er sterkt økende og antall ansatte er tredoblet gjennom de siste fire årene. Da de gamle lokalene ble for små, besluttet de å flytte hele virksomheten de få meterne til Merkantilen der et topp moderne laboratorium stod klart i mai.

– Nå får vi større plass, nye analysemaskiner og en splitter ny lab som er rettet mot fremtidens nye diagnostiske metoder. Porteføljen kan utvides, og vi blir enda bedre rustet til å møte kundenes behov, forteller Vike.

– Med den nye laben får vi også en mikrobiologisk avdeling der vi skal jobbe med levende organismer. Her kan vi dyrke og studere bakterier. Dette er det stor etterspørsel etter, konstaterer hun.

Bedre fiskehelse gir større vekst

Oppdrettsnæringen har tidligere hatt en årlig vekst på 10 %. De siste tre årene har imidlertid vekst stoppet opp. Årsaken er luseproblemer og sykdom. – Vi får ikke vekst i næringen før vi får kontroll med biologien, slår Vike fast. Etterspørselen etter analysetjenester og sykdomsforebygging har økt i takt med problemene oppdretterne opplever.

–Gjennom analyser av vevsprøver kan vi se om fisken er bærer av sykdom, om den er syk og hvor langt den er kommet i sykdomsforløpet. Vi jobber også med diagnostikk som gjør at vi kan forebygge utbrudd, forteller hun. Rognkjeks er blitt stadig viktigere i bekjempelsen av luseproblemet, og en økende del av analysene hos PHARMAQ Analytiq er relatert til denne arten.

– Rognkjeks er faktisk blitt Norges nest største oppdrettsart, forteller Vike. Den lever langs hele kysten og har sin egen bakterieflora og sine egne utfordringer.

Silicon Valley for havnæringen

Etter 16 år på Marineholmen vurderte Vike aldri å flytte andre steder. – Det følger store fordeler med å være en del av den marine klyngen, konstaterer hun. Vi er en kompetansebedrift som er avhengig av å rekruttere de beste folkene og være i et inspirerende miljø. Marineholmen er jo det nærmeste vi kommer Silicon Valley for havnæringen. Her skjer det noe spennende hele tiden. Fagmiljøet er sterkt, det er stor optimisme og vi drar nytte av å samarbeide med hverandre på tvers av de ulike disiplinene.

–Vi er jo et veldig nerdete miljø, ler hun. Av de 23 ansatte har en tredjedel doktorgrad og de resterende mastergrad innenfor sine felt enten de er fiskehelsebiologer, veterinærer, molekylærbiologer, fiskefysiologer og fiskemikrobiologer.

–Og vi elsker å følge med på innovasjonsområdet! Derfor deltar vi på Havlunsj og på andre interessante møteplasser enten det er i regi av NCE Seafood Innovation, BTO eller andre, avslutter Vike.