PHARMAQ Analytiq pipette

PHARMAQ Analytiq utvider

Etter 16 år på Marineholmen utvider PHARMAQ Analytiq og flytter inn i topp-moderne lokaler i nabobygget.
- Vi har rett og slett vokst ut av lokalene, sier daglig leder Siri Vike.

PHARMAQ Analytiq utvider nå labkapasiteten og fortsetter leieforholdet i nytt bygg på Marineholmen. Selskapet spesialiserer seg på analyse og rådgivning innen forbyggende fiskehelse og fiskevelferd. Byggeprosessen settes straks i gang, og et splitter nytt molekylærbiologisk laboratorium vil stå klart i løpet av våren 2018. Da går ferden de snaue ti meterne over til nabobygget. Daglig leder i PHARMAQ Analytiq, Siri Vike, forklarer husskiftet med økt etterspørsel og sprengt labkapasitet. - Nå får vi større plass, nye analysemaskiner og en splitter ny lab som er rettet mot fremtidens nye diagnostiske metoder. Porteføljen kan utvides, og vi blir enda bedre rustet til å møte kundenes behov, sier hun.

Enorm vekst

Vike er sikker i sin sak; det marine eventyret er bare så vidt begynt, og skal vi tro henne, er det på Marineholmen det skjer. -Vi har holdt til her i 16 år. De siste fire årene har vi tredoblet antallet ansatte. Den marine forskningen- og næringen er i enorm vekst og Marineholmen er på mange måter det marine episenteret, sier Vike.

Drar nytte av hverandre

Vike fremhever den sterke tilstedeværelsen av marine aktører, kunder og samarbeidspartnere på Marineholmen når hun forklarer hvorfor PHARMAQ Analytiq blir værende på Marineholmen. - Vi nyter godt av å være der det skjer. Det er lett å la seg inspirere her — fagmiljøet er sterkt, det er stor optimisme i miljøet og vi drar nytte av å samarbeide med hverandre på tvers av de ulike disiplinene.

Godt nytt for marin klynge

Administrerende direktør i Marineholmen Forskningspark, Tor Instanes, er glad for at leietakerne velger å bli værende på Marineholmen. - At PHARMAQ Analytiq utvider kapasiteten er godt nytt for oss. Det at de velger å fortsette i nye lokaler på Marineholmen er et vitnesbyrd om at de har tro på Marineholmen som hovedsete for den marine klyngen, sier han.

Om PHARMAQ Analytiq

PHARMAQ Analytiq tilbyr analysetjenester for å forbedre fiskevelferd og fiskehelse med fokus på smoltifisering, samt overvåkning, sykdomsoppklaring og forebygging av smitte. Dette gjøres fra selskapets laboratorium i Bergen som er akkreditert etter ISO 17025 standarden.

Om Marineholmen

Marineholmen innovasjonsbydel er lokalisert i gangavstand fra Bergen sentrum, sentrale utdanningsinstitusjoner og de andre klyngemiljøene i byen. 4000 mennesker har sin arbeidsplass her, og de marine fagmiljøene som allerede er etablert på området er blant verdens mest kompetente. Innovasjonsbydelen Marineholmen utvikles videre til å bli en pulserende bydel, der barn, unge og eldre møtes for å bo, jobbe og lever. Vår visjon: Brigding Great People. Marineholmen Forskningspark eies av GC Rieber Eiendom, Statsforetaket Siva, stiftelser tilknyttet UIB og andre institusjonelle- og finansielle investorer. 

PHARMAQ Analytiq 

Kontaktpersoner

Tor Instanes, Adm. dir i Marineholmen Forskningspark . Tlf: 924 04 828

Siri Vike, daglig leder i PHARMAQ Analytiq. Tlf: 913 46 394