Åpen plass på nye Marineholmen

Velkommen til innovasjonsbydelen Marineholmen!

De siste par årene har vi, i samarbeid med dyktige og kreative partnere, skapt en helt ny visjon for bydelen Marineholmen; Bridging Great People.

Innovasjonsbydelen Marineholmen skal bygge broer mellom mennesker, forskningsmiljø og næring. En helt ny bydel trer frem mellom parken og fjorden, og i de kommende årene vil vi utvide ytterligere og bygge nye fremtidsrettede næringsbygg, boliger og møteplasser. Vi vil skape en levende bydel med plass til både barn, unge og eldre, til studenter og forskere, næringslivsledere og arbeidstakere. Vi vil skape et pulserende bomiljø, med store, grønne offentlige plasser, restauranter, kaféer og pop-up butikker. Nye, effektive bydeler som kombinerer næring, forskning og bolig er viktig for byutviklingen i Bergen. 
 
Den marine klyngen på Marineholmen er allerede globalt ledende og består av flere av verdens viktigste og største marine aktører. Klyngen tiltrekker seg stadig nye aktører som ønsker å samarbeide, utveksle idéer og la seg inspirere av klyngesamarbeidet. Vi har nå en historisk mulighet for å ytterligere forsterke miljøet gjennom samlokalisering av de marine forskningsinstitusjonene. Samlokaliseringen er svært viktig både i regional, nasjonal og internasjonal sammenheng. Beslutning om hvor Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skal samlokaliseres er oppe til politisk vurdering i disse dager. På Marineholmen har vi både plass og konkrete planer som kan sikre rask realisering i en allerede etablert marin klynge.   

På Marineholmen tilrettelegger vi for at gode idéer blir til kommersielle suksesser. De store aktørene innen innovasjon og utvikling, som BTO (Bergen Teknologioverføring), OIA (Ocean Industry Accelerator)  og Nyskapingsparken er allerede godt etablert på Marineholmen og leverer stadig suksesshistorier.
 
Du kan lese mer om innovasjonsbydelen Marineholmen her på våre nye nettsider eller på Facebook.