Tor Instanes and Kari Norheim

Veterinærinstituttet inviterer til åpning av nye lokaler på Marineholmen

15. februar inviterer Veterinærinstituttet samarbeidspartnere og øvrige interesserte til offisiell åpning av deres nye lokaler i Merkantilen på Marineholmen.

Arrangementet består av blant annet av en formell åpning, offentliggjøring av Fiskehelserapporten 2017, korte foredrag og speeddating med forskere og ledere. I tillegg får vi en debatt om veien videre mot en marin kunnskapsklynge i Bergen - til beste for all norsk akvakultur. 

For mer utfyllende beskrivelse av programmet og påmelding, besøk Veterinærinstituttets hjemmeside.

Program:

12.00 Mulighet for lunsj og omvisning i nye lokaler i Thormøhlens gate 53C, 3. etg. 

13.00 Formell åpning med hilsen fra Nærings- og fiskeridepartementet, byrådsleder Harald Schjelderup i Bergen kommune og adm.dir. Gaute Lenvik i Veterinærinstituttet 

13.30 Overlevering av Fiskehelserapporten 2017 fra Veterinærinstituttet ved redaktør Brit Hjeltnes til Mattilsynet ved fisk- og sjømatdirektør Elisabeth Willmann. «I front for villfisken» av forskerne Åse Helen Garseth og Sigurd Hytterød.

15.00 Korte foredrag om nytt fra forskningen.

ILA HPR0-virus – ufarlig eller et forvarsel om dødelig sykdom?

Infeksiøs lakseanemi (ILA) har den utfordring at viruset HPR0 kan endre seg fra å være et ikke-sykdomsfremkallende og tilsynelatende ufarlig til å bli et potensielt dødelig virus. Tidligere var denne transformasjonen bare en hypotese, men nå vet vi at det kan skje i felt. ILA medfører store økonomiske og velferdsmessige utfordringer.

Maria Aamelfot

Nye målsøkende vaksiner - for en bærekraftig akvakultur

Vi utvikler en helt ny type vaksiner for oppdrettsfisk hvor sykdomsantigener utstyres med en målsøkende enhet for å sikre effektiv beskyttelse, et prinsipp som enkelt kan tilpasses ulike sykdommer og fiskearter.

Helena Hauge

Akvatisk smitteovervåkning med miljø DNA

Målinger av miljø DNA (arvestoffer) i vann kan bli gode verktøy i akvatisk helseovervåkning. Ved filtrering og genetisk analyse av vann kan sykdomsfremkallende organismer oppdages tidlig og tiltak iverksettes raskt. Det kan gi bedre helse og velferd, og færre dyr som ofres i helseovervåkning.

Trude Vrålstad

Fra sykdomsutbrudd til ferdig diagnose» Hvordan diagnostiserer vi fiskesykdommer?

Nye fasiliteter for Veterinærinstituttet i Bergen representerer en ny tid med nye muligheter innen bakteriologisk diagnostikk.

Hanne Nilsen

Bakteriologi i oppdrettsnæringens tjeneste

Varianter av bakterier som Yersinia ruckeri og Flavobacterium psychrophilum kan være ‘vennlige’ (ikke-sykdomsfremkallende) eller ‘uvennlige’ (sykdomsfremkallende). I presentasjonen vil vi vise hvordan identifisere og skille skadelige varianter fra ikke-skadelige varianter.

Duncan J. Colquhoun

Hvordan virker vaksiner hos fisk?

I desember fikk Unni Grimholdt vite at hennes nye forskningsprosjekt, med en ny hypotese om at laksens immunsystem er mer likt virveldyr som mennesker og kyllinger enn tidligere antatt, ble innvilget støtte fra FRIMEDBIO i Forskningsrådet. Prosjektet skal undersøke hvordan patogener presenteres for immunsystemet og beskrive hvilke egenskaper som kreves for å få vaksiner til å virke beskyttende.

Unni Grimholt

Vel Ferd- fra fjord til bord

Fiskens velferdsutfordringer fra utsett i sjø til slakting, og hvordan forskere jobber med å måle velferden og helsetilstanden hos fisk – også ved utvikling av ny teknologi.

Stine Gismervik

Mer laks og mye mer lus

Tross økonomisk suksess vokser ikke lakseproduksjonen. Årsaken er lakselus. Det er nær sagt en naturlov at når det tilgjengelige antallet laks øker, så øker antallet lakselus. Nylig har Veterinærinstituttet offentliggjort den første helhetlige modellen for spredning av lakselus. Det er også utviklet interaktive verktøy for at næringen skal kunne forutsi lusemengden langs kysten opp til tre uker i forkant, og det helt ned til merder i eget anlegg.

Peder A Jansen

Proteiner og metabolitter i lakseslim. Kan hudslim være noe for en kjemiker?

Om nye metoder for analyse av metabolitter og proteiner i hudslim hos laks eller andre fiskearter. Sammensettingen av disse stoffene i slimet som beskytter laksen, og hvordan den forandres ved en infeksjon eller et parasittangrep, er viktig for å forstå sykdomsbildet og hvordan sykdommen kan forebygges eller behandles.

Silvio Uhlig

Hva tåles av Listeria i nyprodusert, trygg sjømat?

Bakterien Listeria monocytogenes kan forekomme i laks. Røkt laks og sushi regnes derfor som risikoprodukter i flere land. Utfordringen er at Listeria kan formere seg under kjølelagring, men hvor mye er avhengig av lagring og bruk. Dette gjør det utfordrende for produsenten å skille mellom trygge og utrygge produkter som bør trekkes fra markedet ved påvisning av Listeria. Veterinærinstituttet bidrar til tryggere mat og mindre matsvinn ved å utvikle mer egnete analysemetoder, risikoanalyser og bidra til internasjonale retningslinjer basert på egen forskning.

Taran Skjerdal

17.15 Debatt om veien videre mot en marin kunnskapsklynge i Bergen – til beste for all norsk akvakultur.

Introduksjon ved Simon Wadsworth, Global R&D-Manager i Cargill og daglig leder Tanja Hoel, NCE Seafood Innovation Cluster. Deltakere: Rektor Dag Rune Olsen fra Universitetet i Bergen, Ole Eirik Lerøy fra Marine Harvest, Elisabeth Willmann fra Mattilsynet, Sissel Rogne fra Havforskningsinstituttet og stortingsrepresentantene Ruth Grung (Ap) og Tom-Christer Nilsen (H).

Oppsummering ved Gaute Lenvik

18.00 Uformell middag og sosialt samvær

Meld deg på her