Mye lys tilføres bygget via lysgård

Basen

Fakta

Adresse: Thormøhlens gate 49 A

By: Bergen

Fylke: Hordaland

Type lokale: Kontor

Byggeår: 2016

Kantine:Ja

Parkering:Ja

Det Norske Veritas GL og Mattilsynet er er på plass i Basen, vårt nyeste bygg på Marineholmen. Basen er oppført med svært høy miljøklasse og er dermed et av de første byggene i Bergen med klassifiseringen BREEAM Excellent.

Les mer om BREEAM her

Innhold

Bygget rommer kontor, laboratorier, kantine, møterom, sykkelparkering, bilparkering, garderobeanlegg og plass til 250 arbeidsplasser.

Kjernefaktorer for miljøeffektiv design

Dobbel glassfasade som er en del av byggets energikonsept. Den er sammenhengende over to etasjer. Ytterst har den en jevn værhud i glass, boltet til vertikale stålprofiler. Det er 60 cm avstand fra ytterfasaden til den isolerte innerfasaden. I mellomrommet monteres automatisk solavskjerming og ventiler i topp for utlufting og avstenging, henholdsvis sommer og vinter. På vinteren vil den doble glassfasaden virke isolerende. På sommeren vil en åpning av lukene bidra til å kunne lufte ut varm luft. Glasset i fasaden har i tillegg gode termiske egenskaper, slik at varmetapet minimeres. Det ytre glasset har et organisk mønster, et "nettverk" av gjennomsiktig keramisk print. Mønsteret skal bidra til å skjule solavskjermingen når den er rullet ned. Den doble glassfasaden gir dermed bygget et arkitektonisk, mer permanent uttrykk, uten dominerende og synlig solavskjerming.

Bygget har et sentralt atrium med glasstak, som gir verdifullt dagslys også i byggets kjerne. Atriumet sikrer blant annet at alle arbeidsplassene mot midten i bygget, får tilstrekkelig dagslys.

Solceller på taket som tilsammen produserer 80 000 kWh. GC Rieber Eiendom er nysgjerrig på fremtidens energiløsninger. Siden etablering av solceller er relativt nytt i Norge og Bergen, er det ønskelig og teste ut hvordan dette fungerer i praksis, og hvordan solforholdene på Marineholmen og i Bergen egentlig er. Flere målepunkter er etablert og resultatet fra disse målingene skal gjøres tilgjengelig ovenfor fagmiljøer, rådgivere og andre byggherrer. 

All kjøling er forsynt med sjøvann fra byfjorden via Energisentralen på Marineholmen. Sjøvannsinntaket ligger på ca. 100 meters dyp for å ha stabil temperatur på ca. 8 grader. Det samme sjøvannet skal leietaker DNV-GL bruke i deres labforsøk. 

Basen på Marineholmen kan enkelt tilpasses andre leietakere eller arbeidsmåter i fremtiden. Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om bygget.

Nøkkeltall for arealer

Se film fra byggeprosessen