Lanternen på Marineholmen

Lanternen

Fakta

Adresse: Thormøhlensgate 51B

By: Bergen

Areal: 6000m2

Type lokale: Kontorbygg

Etasje: 5

Byggeår: 2018

Kantine:Ja

Aircondition:Ja

Med 6000m2 moderne lokaler blir Lanternen et viktig tilskudd til Marineholmen - Vestlandets mest moderne og innovative marine forskningsmiljø.

– Havbyen Bergen er allerede verdens marine hovedstad og Marineholmen er kraftsenteret. Både kunder, samarbeidspartnere og forskningsmiljøer holder til her. Vi ønsker å bidra til å styrke den marine klyngen som skal binde næringsliv, forvaltning, forskning og utdanningsinstitusjoner enda sterkere sammen, Einar Wathne, president Cargill Aqua Nutrition og styreleder i Seafood Innovation Cluster

Nytt næringsbygg med unike fasiliteter.

I Lanternen kan vi tilby drømmelokaler for marine virksomheter. Nybygget på ca. 6000 kvm vil romme kontorer og laboratorier, med felles kantine og møterom. Det er også lagerlokaler i bygget, på ca. 60 m2. Lokalene blir meget fleksible og kan spesialtilpasses hver enkelt leietaker. Cargill og Lerøy blir de to største aktørene i bygget, og Søtt+Salt er valgt som driver av personalrestaurant. Det blir også et restaurantkonsept på gateplan som er åpent for alle, med retter tilpasset også studentlommeboken. 

Lanternen får en unik beliggenhet ved bredden av Damgårdssundet, og foran bygget er det en flott havnepromenade for hele byens befolkning. Bygget vil ligge som en forlengelse av VilVite, og i umiddelbar nærhet til forskningsmiljøene ved Høyteknologisenteret og Nansensenteret.

Herfra er det kun 10 minutters gange til Bergen sentrum, og tre minutter til bybanestoppet på Florida. Trygge innendørs sykkelparkeringer legger sammen med garderobe- og dusjfasiliteter til rette for en økt andel syklister i Bergenstrafikken. 

Lanternen er utformet i harmoni med de flotte omgivelsene. Bygningens form uttrykker retningsskiftet langs fjorden. Fjordens speilinger og lysets brytninger i fasaden er tatt i bruk i samspill med fasadens fasetterte flater. Det betyr at fasaden til enhver tid vil speile og reflektere lyset på ulike måter. Fasaden mot fjorden er bred, lys og lett og med et nesten svevende uttrykk.

 

 Bærekraftige løsninger for fremtiden.

Bygget prosjekteres og bygges for å bli klassifisert som BREEAM Excellent. BREEAM er et helhetlig klassifiseringssystem for nye bygninger, som dokumenterer forskjeller på miljø og helsebelastninger, og som gjør det lettere å gjøre riktige valg. "Excellent" er den nest høyeste sertifiseringsklassen. For å oppnå denne stilles det svært strenge krav til tiltakets bærekraft med hensyn til byggets påvirkning på miljøet, både under bygging og i bruk. 

Beregnet strømforbruk/energiforbruk er på 93 kWh/m2. Det er ingen bruk av fossil energi, og ingen produksjon av fornybar energi i bygget. 

Bygget kjøles med sjøvann fra Puddefjordens dyp. Dette vannet er stabilt kaldt gjennom året og det benyttes dermed ikke eksisterende energi for kjøleproduksjon.

Energi til oppvarming og varmt tappevann hentes fra byens fjernvarmeanlegg. Over 90% av varmen her kommer fra spillvarme når restavfallet fra byens innbyggere brennes i Rådalen. 
Alt av restavfall og papirboss blir transportert gjennom bossuganlegg. 

Bygget vil oppføres etter passivhusstandarden, noe som gir lavt energibehov. I tillegg strekker vi oss til energiklasse B etter energimerkeordningen. Energiklasse C er tilsvarende forskriftskrav. 

Beregnet vannforbruk er 10 m3/person/år. 

 

Lanternen sitt brutto gulvareal er ca. 1103 kvm, og tomtestørrelsen er ca. 1230 kvm.

 

 Tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen.

Det er kun brukt fjernvarme til byggoppvarming og tørking i byggefasen.

Hovedentreprenør har hatt allmøte med BIR der samtlige personer på byggeplass fikk en orientering om hvordan det skal kildesorteres.

Hovedentreprenør oppfordret alle om å returnere paller eller ta med til eget bruk for å redusere avfallsmengden til deponi.

Elektrofirma sammen med byggeledelsen utformet en sorteringstralle for elektriker. Dette for å samle opp og sortere mindre fraksjoner som ellers ville blitt som usortert avfall.

Bygget er gjennomført etter Lean prinsipp. Dette medfører at det tas inn kun det som skal brukes på bygget i en uke. Dette reduserer avfallsmengden da alt som skal inn på bygget må være nøyaktig planlagt for hver uke. Alt avfall som er produsert skal være ute av området før neste entreprenør overtar arbeidsområdet.

Varer som kom på byggeplass innpakket i papp, skal papp tas av utenfor bygget og returneres til leverandør.

 

Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om bygget.