Driftsleder Trond Jakobsen

Kontakt drift

Normal trefftid: 07:00 - 15:30

Vakttelefon: 55 60 67 77

Epost: drift@gcrieber.com

GC Rieber Eiendom Drift er tilstede på alle våre områder på dagtid.

Vi gjør også oppmerksom på at driftsavdelingen kan treffes på vakttelefonen utenom arbeidstid .

 

/ALARM

Leietakere har selv ansvar for sikkerheten i egne lokaler. Dersom alarm installeres, må driftsavdelingen få beskjed om dette.

/ADGANGSKORT OG NØKLER

Adgangskort (med kode) og kontornøkler bestilles ved å sende en e-post til drift@gcrieber.com Mister du et adgangskort, kan nytt utstedes hos driftsavdelingen mot betaling på kr 250,-.

/POSTKASSE

Om ønskelig kan driftsavdelingen tildele postkasse, overlevere nøkkel til postkasse og besørge navneskilt.

For å sikre rask postlevering, må korrekt firmanavn og adresse oppgis til kunder/ leverandører. Din bedrift må selv gi Posten beskjed om ny postadresse ved innflytting. Post som kun adresseres med personnavn og adresse (uten firmanavn) sender Posten i retur.