Kim Ove

Kontakt drift

Vakttelefon: 55 60 67 77
Epost: drift@gcrieber.com

GC Rieber Eiendom Drift er tilstede på alle våre områder på dagtid.

Vi gjør også oppmerksom på at driftsavdelingen kan treffes på vakttelefonen utenom arbeidstid.

 

SERVICETJENESTER

Vi tilbyr service- og vedlikeholdstjenester i dine leiearealer på bestilling. Nærhet og kjennskap til våre bygg gir oss best mulig utgangspunkt for å utføre jobben effektivt.

Vi kan hjelpe til med:

 • småreparasjoner
 • lås og beslag
 • belysning
 • rydding og bortkjøring
 • oppheng av bilder og hyller
 • brannvern
 • flytteoppdrag
 • maling og flikk
 • vedlikehold av gulv og tekstiler
 • avfallshåndtering
 • ombygninger
 • alarm og vakthold
 • renhold

 

ALARM

Leietakere har selv ansvar for sikkerheten i egne lokaler. Dersom alarm installeres, må driftsavdelingen få beskjed om dette.

 

ADGANGSKORT OG NØKLER

Adgangskort (med kode) og kontornøkler bestilles ved å sende en e-post til drift@gcrieber.com 

Mister du et adgangskort kan nytt utstedes hos driftsavdelingen mot betaling på kr 250,-

 

POSTKASSE

Om ønskelig kan driftsavdelingen tildele postkasse, overlevere nøkkel til postkasse og besørge navneskilt.

For å sikre rask postlevering, må korrekt firmanavn og adresse oppgis til kunder/ leverandører. Din bedrift må selv gi Posten beskjed om ny postadresse ved innflytting. Post som kun adresseres med personnavn og adresse (uten firmanavn) sender Posten i retur.