Medarbeider fra Drift

Miljøstasjon

Kildesortering i GC Rieber Eiendom.

GC Rieber Eiendom har som målsetting at 80 % av avfall som kommer fra våre bygg skal kildesorteres. Kildesortering vil være et viktig bidrag til å bedre miljøet og til å holde kostnadene så lave som mulig. Dette innebærer at det vil bli stilt krav til alle parter om tiltak for kildesortering. Vi ber om at alle følger de retningslinjene som er vist ovenfor slik at vi alle kan være med å gjøre en skikkelig miljøinnsats, og samtidig redusere felleskostnadene på bygget. Ta kontakt med drift@gcrieber.com om du lurer på hvor Miljøstasjonene våre er utplassert.

Kildesortering er delt inn i følgende fraksjoner:

PAPP/PAPIR | PLAST | EE-AVFALL | GLASS OG METALLBOKSER | RESTAVFALL | BATTERI | LYSRØR/KOMPAKTRØR

Trenger du mer informasjon om kildesortering finner du det i Ragn Sells sorteringsveiledning.

Privat avfall

Det er forbudt å kaste privat avfall i byggets beholdere/containere. Overtredelse vil bli belastet med et gebyr på minimum kr. 2.000,-.