Parkering Besøkende GC Rieber

Parkering med Sesam Sesam avtale

Alle som har lastet ned Sesam Sesam-appen og registrert seg med bilnummer og gyldig kredittkort, kan parkere uten å tenke på parkeringsbillett eller betaling på automat.

Pris med Sesam Sesam-avtale

Priser fra 1. april 2021:

  • Kr 34,- per time hverdager kl. 07 - 17 *
  • Kr 17,-  per time natt og helg *
  • Makspris er kr 220,- per parkering per døgn **

* Belastes per påbegynte halvtime
** Gjelder sammenhengende enkeltparkering

Slik gjør du det

  • Kjør inn og parker på oppmerket plass
  • Kjør ut igjen når du er ferdig med det du skulle
  • Parkeringsavgift trekkes automatisk fra kortet ditt
  • Hvis du kjører ut før det er gått 15 minutter, blir det ingen belastning
  • Du kan enkelt ta ut kvittering for parkeringsavgift i appen. Se hvordan du gjør det her:  http://sesam-sesam.com/nb/trenger-du-hjelp/