Krohnen i Solheimsviken
Massivtrre og spennende arkitektur
Personalrestaurant og gode møtefasiliteter
Nydelige uteområder
Et unikt miljø - I innovasjonsdistriktet.
Massivtre gir god trivsel
Vi tror på de tilfeldige møtene.
Breeam Excelent og mål om Paris proof
Nydelige parkområde

Krohnen - nybygg i Solheimsviken med ferdigstillelse 2023/2024

Fakta

Adresse: Damsgårdsveien 14

Postnummer: 5058

By: Bergen

Fylke: Norge

Areal:1 - 6200 m2

Type lokale: Kontor

Tilgang: Høsten 2023

Beskrivelse

Bli leietaker i byens mest fremtidsrettede næringsbygg! Stikkordene for Krohnen er massivtre, gjenbruk, energieffektitet,og nullutslipp.
Konstruksjonsmaterialet i Krohnen vil være massivtre.Vi tar mye lærdom fra hvordan vi bygget Skipet, men strekker oss nå enda lenger. Vi jobber mot et mål om å gjenbruke gamle bygningsmaterialer. Og gjennom bruk av solcellepanel skal bygget ikke bare være en energiforbruker, men også en energiprodusent.
Krohnen står klart mot slutten av 2023 i hjertet av byens innovasjonsdistrikt.

Solheimsviken er et spennende og aktivt næringsområde bygget opp på det tidligere verftsområdet til Bergen Mekaniske Verksteder, og rommer i dag en rekke spennende aktører innen finans, teknologi og helse.
Området er stadig i utvikling, og har et bredt spekter av servicetilbud, parkeringsplasser, dypvannskai og grøntanlegg.

Din nye hverdag med kontorplass i Krohnen skal være trygg, effektiv, bærekraftig og friksjonsfri. Fra hovedinngangen på det nordøstre hjørnet kommer du rett inn i byggets kjerne.
En stor, varm, sosial sone med grønne planter, moderne møbler, synlig treverk og en lun atmosfære. Her møter du både et mingleområde, en klimavennlig ogspennende personalrestaurant, samt flere moderne felles møterom og møteplasser.
Videre vil byggets etasjer bestå av kombinerte løsninger som inkluderer åpne arbeidslandskap, cellekontorer, multirom, møterom og sosiale soner. Dette vil tilrettelegges og justeres etter leietakers ønsker og behov. Krohnen vil ha stor fleksibilitet til kunne å tilpasse seg flere ulike bruksområder.

Krohnen skal være et godt bygg i seg selv og for sine omgivelser, og prosjekteres med mål om å oppnå miljøsertifiseringen BREEAM Excellent. Det er gjort en rekke tiltak for at bygget får en bærekraftig profil, blant annet fjernvarme, solceller, sjøvannskjøling og
massivtrekontruksjon. 

Les mer om Krohnen her: www.krohnen.gcrieber-eiendom.no

Som leietaker i Krohnen får du i tillegg til topp moderne, bærekraftige lokaler en rekke fordeler gjennom GC Rieber Eiendom PLUSS:

  • Mulighet til å leie parkering og marina
  • Sykkelparkering og flotte garderobefasiliteter. 
  • Medlemskap i vår elbil-ring
  • Mulighet til å leie eksterne møterom. Du finner en oversikt på vår nettside www.moteplass.gcrieber-eiendom.no
  • Profilering på bygg og i vårt informasjonsmagasin Visjon