Marineholmen anno 1950

Forskning gjennom 30 år

 

1985
Høyteknologisenteret i Bergen blir stiftet

 

1988
Første spadetak for Høyteknologisenteret

 

1989
Datablokken åpnes av kronprins Harald og kronprinsesse Sonja

 

1990
-Bioblokken ferdigstilt
-Første trinn i kommersialisering av kunnskap
-HiB overtar Norbio AS som i dag er Intervet Norbio AS

 

1999
UiB og HiB oppretter kommersialiseringsselskapet Forrinvest AS som i dag er eiet av Sarsia Innovation AS

 

2001
GC Rieber Eiendom blir medeier og overtar forretningsførsel for Marineholmen forskningspark

 

2002
HiB AS skifter navn til Høyteknologisenteret AS

 

2003-2004
-Kjøper bygg og eiendommer av tidligere Mjellem og Karlsen verft

-Vitensenteret VilVite ferdigstilles

 

2007
Marineholmen blir merkenavn for hele området 

 

2008
Magasinet ferdigstilles

 

2009
Biologen og merkantilen ferdigstilles

 

2011
-Høyteknologisenteret AS skifter navn til Marineholmen Forskningspark AS.

-BI-bygget og Slippen (Thor Møhlens gate 37-39) ferdigstilles.

-Indre Puddefjorden Energisentral ferdigstilles. Sentralen forsyner Marineholmen og Solheimsviken med kjøling fra sjøvann hentet fra 100 meters dyp.

-BTO flytter inn i VilVite

-Første spadetak for Basen

 

2016
-Havlaboratoriet åpnes av statsminister Erna Solberg

-Basen ferdigstilles og DNV-GL flytter inn.

-Verdens nest største produsent av atlantisk laks, Lerøy Seafood, inngår leiekontrakt for leie av Lanternen

-Arkitektkonkurranse om videreutvikling av Marineholmen.

-Verdens største fôrprodusent, Cargill, signerer leiekontrakt for Lanternen

-Første spadetak for Lanternen

 

2017 
-Ocean Innovation Accelerator åpnet 

-Åpen dag på Marineholmen under InnovasjonsukenOPP 

-Marineholmen Makerspace etablert 

-ILAB utvider sin virksomhet med nytt RAS-anlegg 

-Salmon Group blir leietaker på Marineholmen 

-K.G Jebsen-senter for dyphavsforskning åpnet 

 

2018
-HATCH, verdens første havakselerator etableres på Marineholmen 

-Sandstranden på Marineholmen åpnes 

-Lanternen ferdigstilles og Lerøy Seafood Group og Cargill Aqua Nutrition flytter inn (desember) 

-Ocean Innovation Catapult legges til Marineholmen 

-Veterinærinstituttet flytter inn i nye lokaler på Marineholmen 

-Pharmaq Analytiq flytter inn i nye lokaler på Marineholmen 

-Søtt+Salt åpner Marineholmens første restaurant (desember)