Oversiktskart over beliggenhet på klyngene

Klyngebyen Bergen

Mellom de syv fjell finner du syv unike forsknings- og næringsklynger, plassert i praktisk gangavstand fra hverandre. Gjennom parken eller over broen, i sjøstøvler eller sandaler - Klyngebyen Bergen er både visjonær og nær.

 

 

1 - Marin klynge

2 - Klimaklynge

3 - Medieklynge

4 - Energi- og teknologiklynge

5 - Helseklynge

6 - Finans- og teknologiklynge