"På Marineholmen kan studentene allerede fra starten av bachelorstudiet til de er ferdig med doktorgraden, få påfyll av ekte problemstillinger fra ekte mennesker i det ekte arbeidslivet."


― Jarl Giske, Professor, Marin dekan,
Institutt for biologi ved UiB

"Det som er veldig positivt med Marineholmen er at du har den unge skaperkraften og kompetansen til stede gjennom den sterke studentmassen fra UIB og BI."


― Tanja Hoel,
NCE Seafood Innovation Cluster

Sosiale medier

Aktiviteter Alle aktiviteter

Ledige lokaler Alle ledige lokaler