Skreddersydd for vitenskap

wave

Gjennom tiår med forskning og utvikling er det gjort betydelige investeringer i en felles infrastruktur. Dette gjør Marineholmen til en skreddersydd arena for vitenskap.

Våtlaboratorier, tørrlaboratorier, forskerlaboratorier, studentlaboratorier, kreativitetslab og sertifiseringslab—Marineholmen har toppmoderne laboratorier, tilrettelagt for verdensledende marin forskning og næring.

Havlaboratoriet er et flaggskip for dypvannsforskningen i Norge. Her samles verdifullt utstyr som eies av Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen og Forsvarets forskningsinstitutt. Havlaboratoriet arbeider tett med industrien for å utvikle teknologi og kompetanse for fremtidens observasjons- og overvåkningsmetoder. Det er i hovedsak prototyper av ulik teknologi som er samlet i den enorme lagerhallen.

Havlaboratoriet skal også skal være en møteplass for neste generasjon havforskere og marinteknologer, og bidra til synergier mellom ulike fagområder og disipliner. Det vil være en drivkraft i etableringen av et sivilingeniørstudium rettet mot marin observasjonsteknologi.

ILAB, som huser over 20 våt- og tørrlaboratorier, utfører forskningsoppdrag for både offentlige og private aktører. Her svømmer 55 000 levende fisk rundt i 250 fiskekar. Ingen andre steder i landet har du mulighet til å bruke så mange ulike vannkvaliteter som i anlegget på Marineholmen – hele 120 forskjellige kvaliteter med ulik temperatur og saltinnhold, i tillegg til direkte forsyning av ferskvann og saltvann fra Byfjorden og Svartediket.

Basen, hvor blant annet DNV-GL, Mattilsynet i Bergen og Veterinærinstituttet holder til, har laboratorier for både storskala-testing og for korrosjon, skadeanalyse og materialtesting.

Aktørene på Marineholmen fremhever ofte synergiene som skapes i møtet mellom forskningsmiljøer. For nye aktører som søker seg mot klyngen, har det også stor kostnadsmessig betydning av infrastrukturen allerede er på plass. Alt ligger til rette for at banebrytende forskning fortsatt skal resultere i innovasjon og en bærekraftig verdiskapning.

– til glede for miljøet, livet i havet – og mennesker på jorden.

Labaratoriefasiliteter

  • Over 20 våt- og tørrlaboratorier
  • 120 ulike vannkvaliteter
  • Studentlab, forskerlab, våtlab, tørrlab
  • Laboratorier for storskalatesting
  • Laboratorier for korrosjon, skadeanalyse og materialtesting
  • Ferskvannsforsyning direkte fra Svartediket
  • Sjøvannsforsyning fra 100-meters dyp i Byfjorden
  • RAS-anlegg for resirkulering av vann
keyboard_arrow_up