Studentene på Marineholmen

wave

Studentene er ikke bare friske tilskudd i en levende innovasjonsbydel – de er en bestanddel.

Facebook-generasjonen er oppvokst med virtuell deling.  De forstår verdien av å være pålogget, av nettverksbygging og av kunnskapsdeling. Det faller dem naturlig å dele.

Dette kan næringslivet, forskermiljøene og andre aktører dra nytte av. Studentene fanger tidsånden. Fremsnakking, brobygging og utveksling av ideer og kunnskap er selve essensen i en fremtidsrettet og bærekraftig innovasjonsbydel. På Marineholmen har de begynt å dele allerede.

Morgendagens forskere og ledere får et enormt utbytte av å være en del av innovasjonsbydelen Marineholmen. Faglig påfyll i topp-moderne fasiliteter, med direkte tilgang til næringslivet, gir studentene både kunnskap, nettverk og praktisk erfaring.

Det dynamiske miljøet mellom store næringslivsaktører, fremragende forskningsmiljø og kunnskapstørste studenter åpner for synergier som tar oss videre langt inn i den marine tidsalder.

keyboard_arrow_up