Den marine klyngen

wave

Det marine kraftsentrum på Marineholmen samler banebrytende miljøer innen marin forskning og næring. Ambisjonen er å kickstarte det blå skiftet.

Den marine forskningsklyngen på Marineholmen utvikler kunnskap om våre havområder, marine ressurser og akvakultur. Kunnskapen skal sørge for å realisere potensialet for bærekraftig verdiskapning i de marinrelaterte næringene.

Marineholmens marine kraftsentrum skal sikre morgendagens kompetansebehov, løse miljø- og ressursutfordringer og skape synergier mellom forskning og næring, som resulterer i nyskapende teknologi og produkter til både eksisterende og nye markeder. Samlokalisering muliggjør dette og gir gevinster i form av deling av kostbar infrastruktur, økt samarbeid og sterkere fagmiljøer. Styrking av den marine klyngen er av avgjørende betydning for innledningen og gjennomføringen av det blå skiftet.

Mer enn 150 virksomheter, med 3500 ansatte har sin daglige virksomhet på Marineholmen. Viktige marine aktører som Høyteknologisenteret, UIB, DNV-GL, NCE Seafood Innovation Cluster, Ocean Industries Accelerator, Norsk Havlaboratorium, ILAB, Fishguard, Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Uni Research, holder til på Marineholmen i dag. Lerøy og Cargill flytter inn i det nye kontorbygget Lanternen i løpet av 2018 og blir viktige tilskudd til den marine klyngen.

På Marineholmen er det et unikt samspill mellom forskere, studenter, gründere og næringsliv. Under finner du en oversikt over aktørene som holder til hos oss.

Forskning/Utdanning

Gründer/Nyskaping

Næring

En sjøgrønn fremtid

Havdypene
Dypvannsforskning

Se også

Innovasjonsbydel

keyboard_arrow_up