Økosystem for innovasjon

wave

Fremtidens vinnere er de som mestrer innovasjonens kunst.

Hvordan skaper man et klima som gir grobunn for de beste ideene? Hvordan gis ideene næring? Og hvordan setter man dem ut i handling? Ut over å handle om enkeltbedrifter og institusjoner handler innovasjonsbydeler om summen av et helt nabolag.

Marineholmen innovasjonsbydel skal være krysningspunktet der arbeid, bolig og det sosiale møtes. Sentral, tilgjengelig, levende, inspirerende. En bydel hvor du kan jobbe og bo. En bydel som gjør det lettere å ta både byen og naturen i bruk. Der du kan dyrke egne grønnsaker i takhager sammen med gode naboer, der du kan sykle til sentrum eller jogge rundt viken.

Gjennom generøse, offentlige møteplasser, skal Marineholmen innovasjonsbydel gjøre det enklere å bli inspirert, utveksle tanker og ideer, knytte kontakter med nye mennesker og miljøer – ansikt til ansikt. Vi kaller dette for et økosystem for innovasjon. Innovasjon er dynamisk. Det krysser grenser, det næres av samarbeid. Samfunnet trenger nytenking for å vokse. Det er viktigere enn noen gang å dele perspektiver, finne alternative løsninger, og å jobbe på tvers av disipliner – i omgivelser og møteplasser som er planlagt for nettopp dette.

Marineholmen er utviklet for å nære og høste mulighetene som ligger i deling av kunnskap. Tenke sammen. Skape sammen. Dele.

Dette er hvorfor vi synes at det er viktig å bygge broer mellom mennesker. Brobygging beriker samfunnet og det beriker næringslivet. Det beriker folk, som vokser og trives i en pulserende, bærekraftig bydel. Det beriker havlivet og fremtiden til vår skjøre planet. Innovasjon dyrkes ikke fram i et drivhus, den utvikles i et økosystem.

“There are always more smart people outside your company than within.”(Bill Joy, Sun Microsystems)

keyboard_arrow_up