Forskning gjennom 30 år

wave

Se oversikt under over forskningen som har pågått på Marineholmen de siste 30 årene.

Tidslinje, forskning på Marineholmen

1985
Høyteknologisenteret i Bergen blir stiftet

1988
Første spadetak for Høyteknologisenteret

1989
Datablokken åpnes av kronprins Harald og kronprinsesse Sonja

1990
– Bioblokken ferdigstilt
– Første trinn i kommersialisering av kunnskap
– HiB overtar Norbio AS som i dag er Intervet Norbio AS

1999
UiB og HiB oppretter kommersialiseringsselskapet Forrinvest AS som i dag er eiet av Sarsia Innovation AS

2001
GC Rieber Eiendom blir medeier og overtar forretningsførsel for Marineholmen forskningspark

2002
HiB AS skifter navn til Høyteknologisenteret AS

2003-2004
– Kjøper bygg og eiendommer av tidligere Mjellem og Karlsen verft
– Vitensenteret VilVite ferdigstilles

2007
Marineholmen blir merkenavn for hele området

2008
Magasinet ferdigstilles

2009
Biologen og merkantilen ferdigstilles

2011
– Høyteknologisenteret AS skifter navn til Marineholmen Forskningspark AS.
– BI-bygget og Slippen (Thor Møhlens gate 37-39) ferdigstilles.
– Indre Puddefjorden Energisentral ferdigstilles. Sentralen forsyner Marineholmen og Solheimsviken med kjøling fra sjøvann hentet fra 100 meters dyp.
– BTO flytter inn i VilVite
– Første spadetak for Basen

2016
– Havlaboratoriet åpnes av statsminister Erna Solberg
– Basen ferdigstilles og DNV-GL flytter inn.
– Verdens nest største produsent av atlantisk laks, Lerøy Seafood, inngår leiekontrakt for leie av Lanternen
– Arkitektkonkurranse om videreutvikling av Marineholmen.
– Verdens største fôrprodusent, Cargill, signerer leiekontrakt for Lanternen
– Første spadetak for Lanternen

2017
– Ocean Innovation Accelerator åpnet
-Åpen dag på Marineholmen under InnovasjonsukenOPP
-Marineholmen Makerspace etablert
-ILAB utvider sin virksomhet med nytt RAS-anlegg
-Salmon Group blir leietaker på Marineholmen
-K.G Jebsen-senter for dyphavsforskning åpnet

2018
– HATCH, verdens første havakselerator etableres på Marineholmen
– Sandstranden på Marineholmen åpnes
– Lanternen ferdigstilles og Lerøy Seafood Group og Cargill Aqua Nutrition flytter inn (desember)
– Ocean Innovation Catapult legges til Marineholmen
– Veterinærinstituttet flytter inn i nye lokaler på Marineholmen
– Pharmaq Analytiq flytter inn i nye lokaler på Marineholmen
– Søtt+Salt åpner Marineholmens første restaurant (desember)

keyboard_arrow_up