Bridging great people

Marineholmen innovasjonsbydel er lokalisert i gangavstand fra Bergen sentrum, sentrale utdanningsinstitusjoner og de andre klyngemiljøene. 400 millioner kroner er hittil investert i forskningsrelatert infrastruktur, og flere av verdens mest kompetente marine fagmiljø holder til på Marineholmen. I tråd med visjonen ”Bridging great people” utvikler Marineholmen næringsbygg, boliger og offentlige plasser i det som blir Norges mest fremtidsrettede innovasjonsbydel.

Visualisering Marineholmen. Bystranden til venstre, promenade i midten og bolig/næringsbygg til høyre.

Innovasjonsbydelen Marineholmen

Fremtidens bydel er både grønn og blå. Den kombinerer arbeidsplasser innen næring og forskning med et levende bomiljø. Her kan mennesker møtes for å løse morgendagens utfordringer – enten de er globale eller lokale.

Den marine klyngen

Det marine kraftsentrum på Marineholmen samler banebrytende miljøer innen marin forskning og næring. Ambisjonen er å kickstarte det blå skiftet.

Skreddersydd for vitenskap

Gjennom tiår med forskning og utvikling er det gjort betydelige investeringer i en felles infrastruktur på Marineholmen – og området er derfor en skreddersydd arena for vitenskap.

Urbant knutepunkt

Kjører du batteridrevet bil eller rusler du gjennom Nygårdsparken? Marineholmen er lett tilgjengelig uansett hvor du kommer fra.

Marineholmen Makerspace

I all innovasjon handler det om å prototype og teste. Jo tidligere du får testet idéen din, dess raskere får du avdekket mangler og forbedringsområder.

Eierskap

Bygningsmassen i Thormøhlens gate 41, 47, 49, 51, 53 og Kong Christian Frederiks plass 1, 3, 4, 5 og 6 eies av Marineholmen Forskningspark AS.

keyboard_arrow_up