Vi vet mer om månens overflate enn om havdypene

wave

Fremtiden er marineblå – eller sjøgrønn.

Den fremtidige verdiskapningen i Norge vil i stor grad basere seg på havbruk. Forskere forventer en seksdoblet omsetning i sjømatnæringen innen 2050. Sjømatnæringen har evighetens perspektiv og vil være av stor betydning for Norges velstand i fremtiden.

Økt globalt matbehov, utvikling av nye industrier basert på alger og andre marine ressurser, klimaforandringer og økt kjøpekraft i fremvoksende økonomier setter Norge i en unik, internasjonal posisjon. Vi er avhengig av økt matproduksjon for å fø en stadig mer befolket verden—havnasjonen Norge har både ressurser, kunnskap og kompetanse til å gå i front på feltet.

Kråkeboller, sjøkreps, tang – vi har direkte tilgang til verdens beste gourmetforretning i vårt eget hav. Potensialet som ligger i å utnytte våre sjømatressurser, både i og utenfor Norge, er formidabelt.

Visste du at Japan er det landet i verden som har høyest sjømatkonsum? De har samtidig verdens høyeste levealder. Med Japan som foregangsland må vi utvide perspektivet og ønske velkommen ukjente arter og nye bruksområder for havbaserte ingredienser.

Med våre naturgitte havressurser, høykompetente forskningsmiljø og innovative næringsliv har vi alle forutsetninger for å bli verdens mest fremtidsrettede og bærekraftige havnasjon.

En sjøgrønn fremtid

Havdypene
Dypvannsforskning

Se også

Innovasjonsbydel

keyboard_arrow_up