Den marine klyngen

Mer enn 150 virksomheter, med over 3500 ansatte, holder i dag til på Marineholmen. Hele den marine verdikjeden er representert — fra utdanning og forskning til innovasjon og næring.

 

Utdanningsinstitusjoner som Universitetet i Bergen og Handelshøyskolen BI, forskningsmiljøer som KG Jebsen Senter for Dypvannsforskning, gründermiljøer som BTO og Nyskapingsparken og solide næringslivsaktører som blant annet DNV-GL, MSD Animal Health og Ernst & Young sikrer morgendagens kompetansebehov og legger grunnlaget for fremtidens næring. I 2018 styrkes klyngen ytterligere med Lerøy Seafood Group og Cargill Aqua Nutrition.

 

 

 

 

Aktiviteter Alle aktiviteter

Ledige lokaler Alle ledige lokaler