"På Marineholmen kan studentene allerede fra starten av bachelorstudiet til de er ferdig med doktorgraden, få påfyll av ekte problemstillinger fra ekte mennesker i det ekte arbeidslivet."


― Jarl Giske, Professor, Marin dekan,
Institutt for biologi ved UiB

"Det som er veldig positivt med Marineholmen er at du har den unge skaperkraften og kompetansen til stede gjennom den sterke studentmassen fra UIB og BI."


― Tanja Hoel,
NCE Seafood Innovation Cluster

Den marine klyngen

Mer enn 150 virksomheter, med over 3500 ansatte, holder i dag til på Marineholmen. Hele den marine verdikjeden er representert — fra utdanning og forskning til innovasjon og næring.

 

Utdanningsinstitusjoner som Universitetet i Bergen og Handelshøyskolen BI, forskningsmiljøer som KG Jebsen Senter for Dypvannsforskning, gründermiljøer som BTO og Nyskapingsparken og solide næringslivsaktører som blant annet DNV-GL, MSD Animal Health og Ernst & Young sikrer morgendagens kompetansebehov og legger grunnlaget for fremtidens næring. I 2018 styrkes klyngen ytterligere med Lerøy Seafood Group og Cargill Aqua Nutrition.

 

 

 

 

Aktiviteter Alle aktiviteter

Ledige lokaler Alle ledige lokaler