Basen

Detaljer
AdresseThormøhlens gate 49 A
ArkitektB+B Arkitekter
Ferdigstilt2016
Areal8 500 m2
Etasjer4
BREEAMBREEAM-NOR Excellent
EnergiklasseEnergimerke A
Basen er oppført med svært høy miljøklasse og ble dermed et av de første byggene i Bergen med klassifiseringen BREEAM Excellent.

Bygget er utformet for 250 arbeidsplasser, i hovedsak fordelt på 2. og 3. etasje, mens 1. etasje tilbyr møteromssenter, kantine med storkjøkken, laboratorium og varelevering. I tillegg finnes det bilparkering, sykkelparkering og garderobeanlegg i underetasjen.

Bygget har en høy base som forholder seg til gangarealene rundt bygget på forskjellig vis. Store glassfelt åpner opp til vestibyle, kantine og møteromsavdeling. Vekslende tettfelt og glassfelt gir fasaden rundt laboratoriene mot Thormøhlensgate en annen karakter.

Miljøeffektivt design

Dobbel glassfasade er en del av byggets energikonsept. Den er sammenhengende over to etasjer. Ytterst har den en jevn værhud i glass, boltet til vertikale stålprofiler. Det er 60 cm avstand fra ytterfasaden til den isolerte innerfasaden. I mellomrommet monteres automatisk solavskjerming og ventiler i topp for utlufting og avstenging, henholdsvis sommer og vinter. På vinteren vil den doble glassfasaden virke isolerende. På sommeren vil en åpning av lukene bidra til å kunne lufte ut varm luft.

Glasset i fasaden har i tillegg gode termiske egenskaper, slik at varmetapet minimeres. Det ytre glasset har et organisk mønster, et “nettverk” av gjennomsiktig keramisk print. Mønsteret skal bidra til å skjule solavskjermingen når den er rullet ned. Den doble glassfasaden gir dermed bygget et arkitektonisk, mer permanent uttrykk, uten dominerende og synlig solavskjerming.

Bygget har også et sentralt atrium med glasstak, som gir verdifullt dagslys også i byggets kjerne. Atriumet sikrer blant annet at alle arbeidsplassene mot midten i bygget, får tilstrekkelig dagslys.

Solceller

Solcellene på taket produserer til sammen 80.000 kWh. Siden etablering av solceller er relativt nytt i Norge og Bergen ønsket vi i GC Rieber Eiendom å teste ut hvordan dette fungerer i praksis, og hvordan solforholdene på Marineholmen og i Bergen egentlig er. Flere målepunkter er etablert og resultatet fra disse målingene gjøres tilgjengelig ovenfor fagmiljøer, rådgivere og andre byggherrer.

All kjøling er forsynt med sjøvann fra Byfjorden via Energisentralen på Marineholmen. Sjøvannsinntaket ligger på ca. 100 meters dyp for å ha stabil temperatur på ca. 8 grader.

Se Basen bli bygget

Vi har laget en timelapse fra hele byggeprosessen. Basen ble ferdigstilt i 2016.

Ord fra arkitekten

Arkitekt: B+B Arkitekter

Oppgaven var å prosjektere et kontorbygg som på samme tid skulle reflektere brukers og byggherres firmapolitikk, målsettinger og visjoner. Både bruker (DNV-GL) og byggherre (GC Rieber Eiendom) deler en visjon om bærekraftig og «grønn» utvikling, samtidig som de understreker viktigheten av å skape et sunt, vennlig og inspirerende miljø for arbeidstakere og besøkende. På bakgrunn av dette ble BREEAM Excellent en målsetting for prosjektet.

keyboard_arrow_up