Marineholmen Ocean Energy

Detaljer
AdresseKong Christian Frederiks plass 1
Ferdigstilt2011

Hva er frikjøling?

Samtidig som vi bygget Slippen og BI-bygget på Marineholmen ble også sentralen for sjøvannskjøling etablert, Marineholmen Ocean Energy.

Den ble satt i drift juni 2011 og forsyner i dag flere bygg på Marineholmen og i Solheimsviken med kjøling fra sjøvann. Vannet pumpes inn fra Byfjordens dyp.

1 kWh inn og 30 kWh ut. Dette er effekten ved bruk av sjøvann fra 100 meters dyp (6-8 C). Til sammenligning er forholdet 1 til 3 for konvensjonell kjøling. Det vil si at for hver kilowatt man putter inn får man 3 kilowatt ut igjen.

Sjøvannet tas inn gjennom en 2,5 km lang plastledning med en diameter på 1,2 meter. Ledningen er senket i sjøen fra Marineholmen og ut i Byfjorden på 100 meters dyp.

Sjøvannsledningen tar inn ca. 500 liter vann per sekund. Ved å bruke dette vannet til kjøling sparer vi ca. 1,5 mill. kWh per år i forhold til vanlig kjøleteknologi.

Det kalde vannet blir primært brukt til kjøling av byggene og til vann til fiskeforsøk. Man vurderer også å bruke det til oppvarming ved hjelp av varmepumpeteknologi.

Stadig flere bygg kobles på

Nesten alle byggene våre er nå koblet på sjøvannsledningen til Marineholmen Ocean Energy. På Marineholmen har byggene Slippen/BI-bygget, Lanternen og Basen vært påkoblet siden de ble bygget. Akkurat nå jobber vi med å få tilkobling til Merkantilen også – i tillegg gjør vi klart for å kunne koble på flere bygg som skal komme på området i fremtiden.

I Solheimsviken har både Helsehuset, V-bygget (DNB), Motorhallen, Skipsbyggerhallen og Administrasjonsbyggene vært påkoblet i mange år. Skipet og Viken Brygge ble naturligvis koblet på da de ble bygget i 2020 og 2021. Akkurat nå jobber vi med å få vårt eget hovedkontor, Beddingen, også tilkoblet. Og det er lagt opp og forberedt til at nybyggene Krohnen og Fenderen vil kobles på når også de ferdigstilles.

Med denne sjøvannsentralen sparer vi altså ikke bare energi og energikostnader, vi sparer også kostnader knyttet til investeringer i nye kjølesystemer etter hvert som vi setter opp nye bygg. I tillegg er systemet svært stabilt, noe som også medfører lave drifts- og vedlikeholdskostnader. Les artikkelen om dette i Nemitek her.

Sjøvannssentralen på Marineholmen
keyboard_arrow_up