Historien om Høyteknologisenteret

Publisert: 09/02/2022
Kategori: Marineholmen

Høyteknologisenteret er det første bygget til Marineholmen Forskningspark AS. Her holder blant annet Universitetet i Bergen sine verdensledende forskere og studenter til. De forsker innen fagfeltene marin forskning og informatikk.

Høyteknologisenteret er det første bygget til Marineholmen Forskningspark AS. Her holder blant annet Universitetet i Bergen sine verdensledende forskere og studenter til. De forsker innen fagfeltene marin forskning og informatikk.

Forskningspark på Marineholmen

På starten av 1980-tallet konstaterte man i Bergen at en stor del av statens satsing på forskning gikk til Trondheim. Ideen om å etablere en forskningspark i Bergen fremkom da ved at nøkkelpersoner fra UiB, næringsliv og Bergen kommune samlet seg.  Bergen måtte frem i lyset.

Høyteknologisenter- byggene stod ferdige i 1988/89 i en økonomisk svært vanskelig tid for Norge. Långivere banket på døren og leietakere manglet. Konkurs var en reel mulighet, men et godt styrearbeid og et godt samarbeid med UiB, Bergen kommune og aksjonærene, gjorde at Høyteknologisenteret klarte seg.

Vekst gjennom 90-tallet

På 90 tallet kunne Høyteknologisenteret samle toppforskere i nye laboratorier. Dette la grunnlaget for et ledende miljø innen vaksineforskning. Dette miljøet løste datidens største hindring for vekst i akvakulturnæringen – nemlig antibiotikaforbruket. Veksten i forbruket av antibiotika var ikke bærekraftig og kunne i verste fall tatt knekken på akvakulturnæringen. Nye vaksiner ble utviklet i skjæringspunktet mellom akademia og næringsliv i nye felles laboratorier her på Marineholmen. Dette la i sin tur grunnlaget for det mangfold av fiskehelseaktører som i dag er å finne på Marineholmen.

På slutten av 90-tallet ble det gjort strategiske endringer i eierskapet og man arbeidet for at Bergens oppstartsselskaper skulle få mer risikokapital og flere laboratorier, tilgang til et sterkt universitet og at gode ideer skulle møtes.

Høyteknologisenteret i dag

I dag inneholder Høyteknologisenteret lokaler for Universitetet i Bergen, bedrifter og flere forskningsinstitusjoner. Blant annet finner du Institutt for informatikk bak disse dørene.

Disse byggene har vært, og er fortsatt, svært viktige for det brede, dype og mangfoldige miljøet som pulserer på Marineholmen i dag.

Høyteknologisenteret på Marineholmen
keyboard_arrow_up