Marineholmen kan endelig tilby plass til nye aktører

Publisert: 22/02/2024
Kategori: Marineholmen

Marineholmen – Norges ledende marine klynge

Marineholmen, en del av Innovasjonsdistriktet Solheimsviken og Marineholmen, huser over 150 virksomheter, 3.500 ansatte og 4.000 studenter – med en majoritet knyttet til havnæringene.

Dette er landets best fungerende marine klynge. Området har tilrettelagt infrastruktur med vanntilførsel og laboratorier for at virksomhetene på Marineholmen skal kunne bidra best mulig til å løse både teknologi-, miljø- og fiskehelserelaterte utfordringer innen havbruksnæringen.

Marineholmen – Norges ledende marine klynge

Marineholmen, en del av Innovasjonsdistriktet Solheimsviken og Marineholmen, huser over 150 virksomheter, 3.500 ansatte og 4.000 studenter – med en majoritet knyttet til havnæringene.

Dette er landets best fungerende marine klynge. Området har tilrettelagt infrastruktur med vanntilførsel og laboratorier for at virksomhetene på Marineholmen skal kunne bidra best mulig til å løse både teknologi-, miljø- og fiskehelserelaterte utfordringer innen havbruksnæringen.

Det er stort potensiale på Marineholmen for marine aktører som ønsker å være tett på forskning for bedre fiskehelse!

I samarbeid med blant annet Universitetet i Bergen (UiB) har vi på Marineholmen klart å få til et unikt samspill mellom forskere, studenter, gründere og næringsliv ved å blant annet samlokalisere og tilrettelegge for deling av kostbar infrastruktur som er med på å øke både samarbeid og styrke fagmiljøet – Marineholmen er i dag Norges fremste Marine Klynge, men det er fortsatt stort potensiale!

Vi ønsker oss enda flere aktører fra industrien som ser potensiale i å benytte seg av den tunge forskningskompetansen og infrastrukturen som Marineholmen har innen fiskehelse. Større industrideltakelse kan virkelig bidra til å drive en positiv utvikling innen fiskehelse.

Er du eller din bedrift interessert i å nærmere utforske mulighetene på Marineholmen? Vi er mer enn villige til å dele innsikt og inviterer gjerne med på en omvisningsrunde.

keyboard_arrow_up