Marineholmen RASLab

Publisert: 10/01/2022
Skrevet av:gcreiendom
Kategori: Marineholmen
Marineholmen RASLab

■ Etablert mars 2020
■ Holder til i Thormøhlens gate 41
■ Eies av UiB, ILAB, Norce og Marineholmen Forskningspark
■ Tilbyr fasiliteter for forskningsforsøk innen landbasert oppdrett

Marineholmen RASLab

■ Etablert mars 2020
■ Holder til i Thormøhlens gate 41
■ Eies av UiB, ILAB, Norce og Marineholmen Forskningspark
■ Tilbyr fasiliteter for forskningsforsøk innen landbasert oppdrett

En innovatør for fremtidens havbruk

Oppdrettsbransjen er i sterk vekst, men også i stor endring. Stadig flere satser på landbasert oppdrett av både laks og andre arter. Marineholmen RASLab er et verdensledende test- og kompetansemiljø for RAS-teknologi.
Marineholmen RASLab

– RAS er en forkortelse for Recirculating Aquaculture System, noe som beskriver hovedpoenget med teknologien, forteller daglig leder Mark Powell.

– Ved å gjenbruke vannet i et lukket anlegg, oppnår man en rekke fordeler: Minimalt vannforbruk, ideelle vekstvilkår for fisken, ingen utslipp i fjorden og større kontroll med lakselus og fiskesykdom ved at vannet renses og kontrol- leres. Det betyr mye både for miljøet og for fremtidens fiskevelferd, sier han entusiastisk.

Anlegget som åpnet tidligere i år består av 12 RAS-modul- er i et fleksibelt system. Her kan landbaserte oppdrettere gjennomføre forskningsforsøk under kontrollerte forhold og i liten skala.

– Skal man teste ut ny teknologi, nye fôr-typer eller annet, er det alltid med en viss risiko. Fremfor å feile med mange hundre tusener av fisk, kan man feile med langt mindre, forklarer Powell.

Dette betyr mye for både fiskehelse og økonomi. Avhengig av behov, kan de 12 modulene kjøres både på ferskvann og sjøvann med et temperaturområde på 6-30 °C. Oksygen, temperatur, saltinnhold og pH overvåkes og styres elektronisk. Verdensledende innovasjonsmiljø Marineholmen RASLab AS eies av et konsortium bestående av Universitetet i Bergen, ILAB (Stiftelsen Industrilaboratoriet), NORCE Innovation AS og Marineholmen Forskningspark. Disse er alle verdensledende innen forskningsinnovasjon og tilknyttet den marine klyngen på Marineholmen.

RASLab inngår i landets mest komplette test- og innovasjonsmiljø for havnæringen. Ocean Innovation Norwegian Catapult senter består av en rekke havrelaterte innovasjonsmiljøer og tilbyr design, prototyping, test- og verifiseringsfasiliteter for havnæringen. Målet er å gi bedrifter, FOU-miljøer og utdanningsinstitusjoner mulighet til å utvikle idéer og nye løsninger som kan få stor betydning for fremtidens havnæring.

Unik ekspertise innen RAS

– I Marineholmen RASLab har vi unik og verdensledende ekspertise innen RAS-teknologi. Dette er en teknologi som kommer til å revolusjonere fremtidens fiskeoppdrett, fastslår Powel.

– Hos oss kan små og store selskaper få hjelp til å utvikle FoU-strategier, bygge prototyper, og prøve ut ny og innovativ teknologi, legger han til. Han er også opptatt av å formidle kompetanse til havbruksnæringen og har inngått samarbeid med blant annet Universitetet i Bergen om egne kurs- og utdanningsmuligheter.

– Havbruksnæringen står overfor store utfordringer. For oss er det fantastisk å kunne påvirke næringen med løsninger som krever mindre vannressurser og som gir dramatisk lavere miljøpåvirkning, avslutter Powell.

keyboard_arrow_up