En ny og pulserende bydel på Marineholmen

Publisert: 14/12/2022
Kategori: Marineholmen

Marineholmen er en viktig del av Innovasjonsdistriktet og hjem til en internasjonalt anerkjent marin klynge.

Her er det en spennende miks av laboratorier og start-ups, av skuespillere og baristaer. Mennesker som møtes. Kolleger, naboer, barn, tett inntil hverandre i felles byrom; på gaten, på allmenninger, i parken, langs havnepromenaden.

Se møteplassene på området her

Marineholmen er en viktig del av Innovasjonsdistriktet og hjem til en internasjonalt anerkjent marin klynge.

Her er det en spennende miks av laboratorier og start-ups, av skuespillere og baristaer. Mennesker som møtes. Kolleger, naboer, barn, tett inntil hverandre i felles byrom; på gaten, på allmenninger, i parken, langs havnepromenaden.

Se møteplassene på området her

Det første næringsbygget og de første boligene kan trolig stå ferdige i 2026 eller 2027, sier administrerende direktør Tor Instanes i GC Rieber Eiendom.

Transformasjonen av Marineholmen fra et lukket verftsområde, med piggtråd, og støyende industri til å bli en åpen og inkluderende bydel, har pågått siden 2003, og arbeidet med en ny reguleringsplan begynner nå endelig å gi resultater.

På bakgrunn av en arkitektkonkurranse i 2016 om videreutvikling av Marineholmen forskningspark, har GC Rieber Eiendom, sammen med Universitetet i Bergen sendt inn en ny reguleringsplan for området basert på vinnerforslaget fra HLM Arkitektur og B+B arkitekter. Hovedintensjonen med planen er å utvikle en vital og fremtidsrettet innovasjonsbydel og videreutvikle Norges ledende marine klynge. – Vi har gjort justeringer i flere runder, for å finne løsninger sammen med kommunen og andre myndigheter, og vi ser nå frem til å få den endelige planen godkjent og starte byggingen, sier Tor Instanes. Planendringen dreier seg blant annet om høydejusteringer av bygningsmassen, og hvordan Marineholmen møter fjorden og parken. Den nye reguleringsplanen vektlegger urban formålsblanding, hvor forskning, næring og innovasjon er motor, og boligbebyggelse, kultur og service er supplement. Planen inkluderer 86.000 kvadratmeter nybygg, hvorav ca. 63.000 kvm. blir næringsbygg og 22.000 kvm. boliger. – Vi er veldig glade for å ha kommet videre med prosjektet, og det første næringsbygget og de første boligene kan trolig stå ferdige i 2026 eller 2027, sier Instanes

Sett fra Nygårdsbroen vil Marineholmen, etter planen se slik ut.
Her med flytende saunaer i forgrunnen, og et nytt boligbygg i midten.
Trykk på pilen til høyre for å se bilde fra samme område, ca 1950

En levende bydel hele døgnet.

Marineholmen, som er en del av Innovasjonsdistriktet, skal være en bydel som forener intellektuelle, sosiale og kulturelle krefter. En spennende miks av laboratorier og start-ups, av skuespillere og baristaer. Mennesker som møtes. Kolleger, naboer, barn, tett inntil hverandre i felles byrom; på gaten, på allmenninger, i parken, langs havnepromenaden.

Dette er en bydel designet med tanken om at kontakt mellom mennesker fostrer gode idéer, nye visjoner og en bærekraftig og moderne livsstil. Her skal en kunne møtes i grønne omgivelser, og nyte den pulserende bydelen på Marineholmen.

Les mer om Marineholmen her og Innovasjonsdistriktet her

Instagram
LinkedIn
keyboard_arrow_up