JobLoop – Årets sosiale entreprenør 2024

Publisert: 10/01/2024
Kategori: Bærekraft

Om JobLoop:

Matchmaking i arbeidslivet skaper muligheter for mange!

Samarbeidet hindrer utenforskap, kvalifiserer flere til jobb og skaper gode nettverk og partnerskap. Våre nettverk kobler jobbmuligheter og arbeidssøkere. I samarbeid med oppdragsgivere og virksomheter jobber JobLoop aktivt for å utvikle og tilby innovative metoder som fremmer inkludering i arbeidslivet og forebygge frafall i videregående opplæring.

FAFOs rapport viser at JobLoop sine metoder (se Loop) virker og har fått flere i arbeid siden starten i 2014. JobLoop passer for alle som ønsker yrkesrettet kvalifisering og arbeid. Vi tilpasser «looper» for målgrupper som av ulike grunner opplever barrierer på veien inn i arbeidslivet. Vi samarbeider også tett med flere skoler for å tilby elever yrkesrettet kvalifisering og utvikling i samsvar med deres individuelle opplæringsplaner.

Våre nettverk inviterer til varierende og spennende arbeidsmuligheter og drives av sosiale entreprenører og jobbspesialister i JobLoop.

Om JobLoop:

Matchmaking i arbeidslivet skaper muligheter for mange!

Samarbeidet hindrer utenforskap, kvalifiserer flere til jobb og skaper gode nettverk og partnerskap. Våre nettverk kobler jobbmuligheter og arbeidssøkere. I samarbeid med oppdragsgivere og virksomheter jobber JobLoop aktivt for å utvikle og tilby innovative metoder som fremmer inkludering i arbeidslivet og forebygge frafall i videregående opplæring.

FAFOs rapport viser at JobLoop sine metoder (se Loop) virker og har fått flere i arbeid siden starten i 2014. JobLoop passer for alle som ønsker yrkesrettet kvalifisering og arbeid. Vi tilpasser «looper» for målgrupper som av ulike grunner opplever barrierer på veien inn i arbeidslivet. Vi samarbeider også tett med flere skoler for å tilby elever yrkesrettet kvalifisering og utvikling i samsvar med deres individuelle opplæringsplaner.

Våre nettverk inviterer til varierende og spennende arbeidsmuligheter og drives av sosiale entreprenører og jobbspesialister i JobLoop.

JobLoop AS er kåret til “Årets Sosiale Entreprenør 2024″💫🙌🏻

I Innovasjonsdistriktet Solheimsviken og Marineholmen er vi opptatt av å ha et mangfoldig fellesskap av leietakere, beboere, studenter og besøkende som sammen er med på å skape et inkluderende og dynamisk område som fremmer kreativitet, samarbeid og innovasjon,

JobLoop AS som er en del av dette fellesskapet med Bergenskontoret sitt på Marineholmen, har nettopp blitt tildelt prisen “Årets Sosiale Entreprenør 2024” og får 500 000 kroner til å bekjempe skolefrafall!🙌🏻🏆 Pengene skal brukes til å hjelpe flere ungdommer med å fullføre skolen ved hjelp av læring gjennom spill.

Vi er veldig glade for å ha JobLoop som en del av vårt fellesskap, og ser frem til å fortsette å støtte deres viktige arbeid.

keyboard_arrow_up