Hvem er ILAB?

Publisert: 09/02/2022
Kategori: Marineholmen

Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB) er et oppdragslaboratorium for forskning innen akvakultur og havbruk. De har mer enn 30 års erfaring med å tilrettelegge for offentlig og privatfinansiert forskning og gjennomfører over 250 forsøk årlig.

Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB) er et oppdragslaboratorium for forskning innen akvakultur og havbruk. De har mer enn 30 års erfaring med å tilrettelegge for offentlig og privatfinansiert forskning og gjennomfører over 250 forsøk årlig.

…og hva gjør de egentlig?

ILAB står for Stiftelsen Industrilaboratoriet og er en forskningsstiftelse. De drifter 26 akvalaboratorier med 261 fiskekar i ulike størrelser og mer enn 125 vannkvaliteter. Stiftelsen har nå mer enn 30 års erfaring og utgjør en viktig rolle for den marine klynge her på området Marineholmen. Ved ILAB gjennomføres det årlig mer enn 250 forsøk.

Tilrettelegger for marin forskning

Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB) er en forskningsstiftelse etablert i 1989. Stiftelsen har som hensikt å tilrettelegge for forskning innen akvakultur og havbruk får både universitetsmiljøer samt privat næring og industri.

Stiftelsen klekker lakserogn og fôrer opp settefisk slik at forskere på Marineholmen har en jevn og stabil tilgang på forsøksfisk av god kvalitet. Forsøksfisken brukes primært til fiskehelseforsøk som vaksineutvikling og lakselus/AGD- og fôrforsøk. I 2017 ble de første RAS-anleggene etablert på Marineholmen, og siden har anlegget vokst. Dette gjør at ILAB har spart energi, utnyttet bruken av ferskvann bedre, fått flere forsøkshaller for fisk og har dermed økt aktiviteten kraftig de siste årene.

RAS-anleggene er etablert i samarbeid mellom ILAB, Marineholmen Forskningspark, UiB og NORCE.

ILAB, Høyteknologisenteret
keyboard_arrow_up